null

Statut szkoły, przedszkola, placówki oświatowej w świetle zapisów prawa oświatowego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
09.02.2023 10:00 - 09.02.2023 14:00
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń | online
Logotyp Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Grafika przedstawia szary skrót WCIES, w którym litera C jest pomarańczowa i nawiązuje kształtem do syrenki

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń zaprasza dyrektorów, wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz liderów zespołów do spraw statutu na webinarium.

Celem szkolenia jest ukazanie najważniejszych uregulowań prawnych dotyczących statutów, nabycie umiejętności prawidłowego przygotowania i aktualizowania statutu szkoły, przedszkola, placówki.

Więcej informacji i zapisy na stronie systemu rekrutacyjnego WCIES