null

Szkolenia dla Rodziców i Rad Rodziców

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 

ABC Rady Rodziców

Podstawowe informacje dot. funkcjonowania Rady Rodziców

Finanse, komunikacja, sprawozdawczość Rady Rodziców.

Współpraca Rady Rodziców z Samorządem Uczniowskim - jak Rada Rodziców może wspierać inicjatywy i pomysły uczniów?

Rola Rady Rodziców w tworzeniu programu wychowawczo-profilaktycznego

Niezbędnik aktywnego rodzica

Czy niemożliwe jest możliwe – siła empatii w budowaniu porozumienia i rozwiązywaniu konfliktów w szkole.

Warszawa Lokalnie. Rada rodziców w placówce oświatowej. Finansowe i poza finansowe możliwości wsparcia działań rad rodziców.

W poszukiwaniu pomysłów na szkołę – promocja dobrych praktyk.

Psychoteka

Pomoc pedagogiczno – psychologiczna w szkole, przedszkolu – co każdy rodzic wiedzieć powinien.

Oswoić ADHD – moje dziecko w szkole i w domu.

Taniec z nieznajomym – dziecko z Zespołem Aspergera w szkole i w domu.

Jak wspomagać dziecko z autyzmem w codziennym funkcjonowaniu?

Rodzeństwo z ADHD.

Zaburzenia w odżywianiu dzieci i młodzieży

Jak rozmawiać z dziećmi o seksualności?

Planowanie przyszłości edukacyjno – zawodowej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością (m.in. autyzm).

Nastolatek a depresja.

Rodzic 3.0

Prywatność w sieci (ochrona prywatności własnej i cudzej, reputacja online, niebezpieczne kontakty, seksting i inne zagrożenia związane z brakiem dbałości o własną prywatność).

Nadmierne, szkodliwe dla dzieci i młodzieży, korzystanie z internetu, smartfonów, uzależnienie od gier komputerowych - jak rozpoznać i przeciwdziałać.

Jak i po co tworzyć Domowe Zasady Ekranowe?

Bezpieczny start – przedszkolaki i nowe technologie (dedykowane rodzicom dzieci w wieku przedszkolnym)

Jak chronić dzieci przed zagrożeniami w sieci (cyberprzemoc, pornografia)

Rodzic na „6+”

Każde dziecko jest zdolne - odkrywanie talentów u dzieci.

Integracja sensomotoryczna w praktyce – w domu, w przedszkolu, w szkole.

Co rodzice powinni wiedzieć o mózgu?   Efektywne wspieranie dziecka w uczeniu się nie tylko w warunkach nauczania zdalnego.

Jak zadbać o oczy swoich dzieci? Wzrok w szkole - wyzwanie edukacji XXI wieku.

Rodzicu "ogarnij się", czyli jak porozumieć się z nastolatkiem.

Jak pomóc dziecku opanować stres egzaminacyjny.

Jak wspierać nastolatków w kwestii szkoły.

Wspieranie dziecka w wyborach szkoły – kompetencje czy zawody?

Czy zdolne dziecko to uczeń wzorowy? Jak wspierać zdolne dziecko.

Przygotowanie dziecka do szkoły, gotowość dziecka, gotowość szkoły, gotowość rodzica.

 

Aktualna informacja o szkoleniach i link do zapisów https://kursy.wcies.edu.pl/pl/Szkolenia-dla-rodzicow-i-przedstawicieli-rad-rodzicow

Procedurę zapisów na szkolenia znajdą Państwo pod linkiem: https://www.wcies.edu.pl/formularze

Pytania, dodatkowe informacje oraz propozycje dotyczące szkoleń dla rodziców oraz rad rodziców proszę kierować do Ewy Borgosz – ewa.borgosz@wcies.edu.pl