null

Arka Czasu - konkurs związany z projektem Droga do Shoah

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zdjęcia przedstawia żydowskie kobiety i dzieci z podniesionymi rękami, do których mierzy z broni hitlerowski żołnierz

Droga do Shoah to cykl działań skierowanych do nauczycieli - konferencji, szkoleń, wystaw, wyjazdów i przedstawień. Uczniowie mogą zaś wziąć udział w konkursie literackim i plastycznym Arka Czasu.

Teksty literackie związane z wojną i okupacją stanowią czytelnicze wyzwanie zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci i młodzieży. Można wskazać wiele czynników, które się do tego przyczyniają. Poznawanie tej literatury ma jednak bardzo duże znaczenie, ponieważ jest jednym ze sposobów zachowania pamięci o ofiarach i świadkach czasu Zagłady.

Celem konkursu Arka czasu jest zainteresowanie uczennic i uczniów literaturą wojny i okupacji, szczególnie tej, która podejmuje wątek żydowski. Równocześnie pragniemy zachęcić uczestniczki i uczestników do literackiej i plastycznej kreatywności. Spośród zgłoszonych w ramach konkursu prac wyłonione zostaną zwycięskie projekty, które zostaną zaprezentowane szerokiej publiczności podczas wystawy oraz na platformie Moodle Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych (https://www.wcies.waw.pl/).

Zapraszamy uczennice i uczniów warszawskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych
do stworzenia artystycznych opowieści o swoich spotkaniach z żydowskimi rówieśnikami upamiętnionymi przez literaturę.

Adresatkami i adresatami konkursu są uczennice i uczniowie w trzech kategoriach wiekowych:

  • od klasy I do III szkoły podstawowej,
  • od klasy IV do VIII szkoły podstawowej,
  • od klasy I do IV szkoły ponadpodstawowej.

Konkurs składa się z dwóch części: literackiej i plastycznej. Do obydwu części zgłaszane mogą być prace samodzielnie wykonane i nadesłane w oryginale. W obydwu przypadkach stworzone prace konkursowe muszą bazować na tekście literackim wybranym z listy lektur konkursowych.

Termin składania prac upływa z dniem 16 maja 2023 r.

 

Załączniki: