null

Ankieta diagnozująca potrzeby edukacyjne nauczycieli

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Logotyp Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Grafika przedstawia szary skrót WCIES, w którym litera C jest pomarańczowa i nawiązuje kształtem do syrenki

Szanowni Państwo,
zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety online, której celem jest poznanie Państwa potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego.

Państwa odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie pozwolą na zaplanowanie oferty doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2024/2025, uwzględniającej Państwa oczekiwania.

Prosimy o wybranie ankiety odpowiadającej przedmiotowi, którego Pani/Pan uczy lub pełnionej w szkole funkcji.

Osoby, które uczą więcej niż jednego przedmiotu lub pełnią kilka funkcji w szkole/placówce, prosimy o wypełnienie odpowiednich ankiet.

Linki do ankiet

 • Dyrektorzy szkół i placówek

https://forms.office.com/e/pFtBLHixXM

 • Nauczyciele przedszkoli

https://forms.office.com/e/RJxpequEZt

 • Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

https://forms.office.com/e/xUJq7QWCgC

 • Nauczyciele świetlic

https://forms.office.com/e/uk2AQJfS4K

 • Nauczyciele przedmiotów humanistycznych: język polski, historia, filozofia, etyka, religia, muzyka i plastyka

https://forms.office.com/e/quY0bjTCfy

 • Nauczyciele języków obcych

https://forms.office.com/e/Ji7p4LjUm2

 • Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych od 4 klasy szkoły podstawowej

https://forms.office.com/e/h1Awz1Z65H

 • Nauczyciele matematyki od klasy 4 szkoły podstawowej

https://forms.office.com/e/2gji6DDCfm

 • Nauczyciele informatyki

https://forms.office.com/e/8QyF8SmRCH

 • Nauczyciele techniki

https://forms.office.com/e/pQptzH5pyP

 • Nauczyciele wychowania fizycznego

https://forms.office.com/e/a5dxASS6CH

 • Nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa

https://forms.office.com/e/LHBdFuMUJX

 • Nauczyciele specjaliści

pedagodzy szkolni

https://forms.office.com/e/zZt5EVQF39

psycholodzy szkolni

https://forms.office.com/e/3kn4CXxZ8M

logopedzi

https://forms.office.com/e/LKQu6uWsz4

nauczyciele wspomagający

https://forms.office.com/e/rMTfcEVKME

terapeuci pedagogiczni

https://forms.office.com/e/hNWeQUwGT5

 • Nauczyciele przedszkoli i szkół specjalnych

https://forms.office.com/e/j5bLhFMjfF

 • Nauczyciele placówek edukacji pozaszkolnej

https://forms.office.com/e/eDjkKrHEBC

Ankiety można wypełniać do 5 kwietnia 2024 r. do godziny 15.00.