null

Amgen Teach 2017/2018

Drukuj otwiera się w nowej karcie
amgen.jpg   eun.jpg image001.png

 

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprosić nauczycieli biologii i chemii szkół podstawowych i ponadpodstawowych na szkolenia w ramach międzynarodowego projektu Amgen Teach.

Engaging Science Educators.Szkolenia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.

Tematyką szkoleń jest zastosowanie IBSE, nauczania przez dociekanie w praktyce szkolnej, planowanie i przeprowadzanie eksperymentów w małej i dużej skali oraz propozycje interdyscyplinarnych zajęć terenowych dla uczniów.

Zajęcia poprowadzą pracownicy dydaktyczno-naukowi Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Centrum Chemii w Małej Skali i Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz doradcy metodyczni WCIES.

16-godzinne szkolenia będą odbywały się od listopada 2017 r. do grudnia 2017 r., zgodnie z terminami podanymi w harmonogramie.

Zapraszamy wszystkich nauczycieli, szczególnie tych, którzy wcześniej nie uczestniczyli w szkoleniach Amgen Teach.

Wszystkie szkolenia są bezpłatne. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia.

Organizatorzy

Amgen Foundation

Fundacja Amgen jest jednym z głównych filarów działalności filantropijnej Amgen, światowej firmy biotechnologicznej. Fundacja została powołana do życia w 1991 roku w celu ochrony i znaczącej poprawy jakości ludzkiego życia. Od momentu założenia, Fundacja przeznaczyła ponad 140 mln dolarów na wsparcie organizacji pożytku publicznego w Europie i Stanach Zjednoczonych. Fundacja Amgen koncentruje swoje działania na trzech filarach: poprawie dostępu i jakości opieki zdrowotnej, wsparciu społeczności lokalnych oraz wspieraniu nauczania przedmiotów ścisłych. Projekt realizowany wspólnie z European Schoolnet jest przykładem aktywności w obszarze promocji nauki. W Polsce, Fundacja Amgen aktywnie wspiera nauczanie przedmiotów ścisłych poprzez program stypendialny Amgen Scholars, dzięki któremu polscy studenci mają szansę bezpłatnie zdobywać doświadczenie u boku najwybitniejszych naukowców na świecie, na najbardziej renomowanych uczelniach, m.in. na Cambridge University. Wyrazem długofalowego zaangażowania we budowanie krajowego kapitału wiedzy i innowacji jest także grant dla Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, który od 30 lat finansuje rozwój wybitnie zdolnej młodzieży. Dzięki wsparciu Fundacji Amgen Fundusz zrealizuje warsztaty dla ponad 500 uzdolnionych dzieci. Więcej o Amgen Foundation: www.amgen.com

European Schoolnet

European Schoolnet to organizacja zrzeszająca 30 ministerstw edukacji państw członkowskich Unii Europejskiej, która wprowadza innowacyjne rozwiązania edukacyjne o zasięgu ogólnoeuropejskim. Jako międzynarodowy „think tank”, European Schoolnet odpowiada za kluczowe europejskie projekty edukacyjne realizowane w imieniu Komisji Europejskiej, ministerstw edukacji państw członkowskich oraz partnerów branżowych. Więcej o European Schoolnet: www.europeanchoolnet.org

Realizator

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES) to samorządowa placówka doskonalenia warszawskich nauczycieli powołana w 2008 roku, jedna z jednostek o kluczowym znaczeniu dla realizacji polityki edukacyjnej Miasta Stołecznego Warszawy. Główne cele działania placówki to wspieranie środowiska edukacyjnego i wzrost jakości pracy szkół i placówek oświatowych. Działania WCIES są skierowane do całego środowiska edukacyjnego, a w szczególności do: menedżerów edukacji, dyrektorów szkół, nauczycieli, rad pedagogicznych, rodziców, uczniów, liderów organizacji pozarządowych.

Adresaci szkoleń

Nauczyciele biologii i chemii  szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Opis programu

Projekt Amgen Teach. Engaging Science Educators - Szkolenia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych stanowi kontynuację projektów pilotażowych, w których w 2012 r. i 2013 r. wzięli udział nauczyciele szkół z czterech europejskich miast: Paryża, Monachium, Dublina i Warszawy. Od roku szkolnego 2014/15 Amgen Teach na stałe wszedł do oferty projektów organizowanych przez European Schoolnet jako propozycja szkoleń promujących IBSE, tj. nauczanie przez dociekanie i badanie. Realizatorami jest 10 instytucji z Austrii, Belgii, Czech, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Niemiec, Polski, Turcji i Włoch. Mamy zaszczyt być jedyną instytucją w Polsce, która uzyskała grant na realizację kolejnej edycji szkoleń.

Główne cele projektu to:

arrow.png poszerzenie i pogłębienie wiedzy uczestników projektu o IBSE zarówno w teorii jak i praktyce;

arrow.png wskazanie na możliwości zastosowania IBSE w realizacji podstawy programowej biologii i chemii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej;

arrow.png zachęcenie nauczycieli do implementowania metody IBSE do praktyki szkolnej.

V polska edycja projektu zapewnia wysoki standard szkoleń, umożliwiających rozwój zawodowy nauczycieli biologii, chemii i przyrody w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych przez udział w programie promującym wykorzystanie metody IBSE – Inquiry Based Science Education w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych (Life Science). Program skierowany jest do nauczycieli uczących młodzież w wieku od 12 do 19 lat.

Elementy szkolenia

Szkolenia stacjonarne – Face-to-Face Sessions

Szkolenia laboratoryjne, warsztatowe i terenowe, będą realizowane między lutym a czerwcem 2017 r. Każde spotkanie szkoleniowe przygotowane będzie: 

arrow.png w odniesieniu do podstawy programowej;

arrow.png z użyciem metody eksperymentalnej, badawczej typu hands-on lub minds-on ze wskazaniem na możliwość zastosowania dobrych rozwiązań metodycznych z wykorzystaniem IBSE w praktyce szkolnej.

Szkolenie na odległość – Distance Learning Session - Community of Practice

Zaproszenia do korzystania z dodatkowych szkoleń online ukazują się na stronie www.wcies.edu.pl i są przesyłane drogą mailową do nauczycieli zarejestrowanych na szkolenia stacjonarne.

Warsztaty Future Classroom w siedzibie European Schoolnet w Brukseli Do udziału w szkoleniu w Brukseli nominowani są najaktywniejsi uczestnicy szkoleń na odległość i szkoleń stacjonarnych, znający język angielski na poziomie komunikatywnym. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem, przejazdem i pobytem w Brukseli pokrywa European Schoolnet.

Harmonogram szkoleń

1. Laboratoria - Chemia na wynos

Prowadzący: dr inż. Agnieszka Markowska-Radomska Wdział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, Hanna Rokita doradca metodyczny WCIES

Adresaci: nauczyciele chemii  szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Opis: 16-godzinny kurs doskonalący, którego celem jest pokazanie 11 autorskich eksperymentów realizowanych metodą IBSE, takich jak Rozszyfrowujemy tajne kody E(X), czy  Chemiczne dywagacje na temat E- opierunku. Praktyczna część szkolenia zostanie poprzedzona krótkim wprowadzeniem dotyczącym metody IBSE, połączonym z elementami warsztatów.

Termin: 9-10 grudnia 2017 r.

Miejsce: Wdział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, Warszawa, ul. Waryńskiego 1

2. Laboratoria - Biologia na wynos

Prowadzący: dr Takao Ishikawa, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Ewa Iwona Płusa były doradca metodyczny WCIES, nauczycielka biologii w XIV Liceum Ogólnokształcącycm im.St. Staszica w Warszawie

Adresaci: nauczyciele biologii szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Opis: 16-godzinny kurs doskonalący, którego celem jest pokazanie metody naukowej z wykorzystaniem prostych eksperymentów biologicznych, do których przeprowadzenia potrzebne są proste materiały i sprzęt dostępny w każdej szkole. Prezentowane doświadczenia będą mogły być przeprowadzone z uczniami w klasie. 

Termin: 2-3 grudnia 2017 r.

Miejsce: Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa ul. Miecznikowa 1

Zdjęcia z zajęć

3. Laboratoria - Razem na zawsze

Prowadzący: Dominika Panek i Łukasz Sporny, Centrum Chemii w Małej Skali w Toruniu.

Adresaci: nauczyciele biologii i chemii  szkół podstawowychh i ponadpodstawowych.

Opis: 16-godzinny, interdyscyplinarny kurs doskonalący, którego tematyką są biologiczno-chemiczne eksperymenty w małej skali jest połączeniem szkolenia laboratoryjnego z zajęciami terenowymi. Uczestnicy będą wykorzystywali podstawowy sprzęt laboratoryjny, łatwy do nabycia i możliwy do użycia w klasie. . 

Termin: 25, 26 listopada 2017 r.

4. Szkolenia na odległość – Distance Learning.

DLA 13: VET-MED

Doświadczenia i pomysły ze sklepu weterynaryjnego i medycznego. Wspólne eksperymentowanie dla każdego. Propozycje ciekawych doświadczeń z komentarzem metodycznym możliwych do przeprowadzenia nie tylko w pracowni przedmiotowej.

Szczegółowe informacje 

Eksperci

  1. Łukasz Sporny
  2. Piotr Wróblewski
  3. Dominika Panek

Termin

23 – 27 kwietnia 2018

Sesja webinarium na żywo:

24 kwietnia 2018, godz. 20.00 – 21.00

Język

Polski

Link do wydarzenia:

Będzie podany przez European Schoolnet

OPIS SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z pomysłami niestandardowego wykorzystania sprzętu dostępnego w sklepach medycznych i weterynaryjnych. Podczas kursu zastanowimy się jak stworzyć własne zestawy do doświadczeń oraz jak przeprowadzać dzięki nim podstawowe czynności laboratoryjne (sączenie, ogrzewanie, rozdzielanie i inne). Dodatkowo wykorzystamy gotowe „testy” biochemiczne oraz odczynniki przydatne w próbach analitycznych, medycznych i laboratoryjnych. Sesja online stanowić będzie prezentację niedrogich i efektownych doświadczeń możliwych do przeprowadzenia na lekcjach chemii, biologii, przyrody jak i w domowym zaciszu.

Po DLA

Wszyscy uczestnicy, którzy zarejestrują się i zalogują na platformie projektu oraz wypełnią ankietę ewaluacyjną, otrzymają Certyfikaty wystawione przez European Schoolnet.

Rejestracja Wstępna

https://goo.gl/forms/a25fN7Wlq1IyY7Z23

Osoby, które się zarejestrują , otrzymają dalsze informacje dotyczące wydarzenia oraz logowania na platformie projektu.


Ankieta wstępna

Ankieta końcowa


 Informacje dodatkowe, pytania w sprawie szkoleń prosimy kierować na adresy mailowe:

malgorzata.zasunska@wcies.edu.pl lub malgorzata.baranska@wcies.edu.pl lub

telefonicznie: tel. 22 628 67 64, 22 628 01 79 wew. 20-21.

 

Realizacja projektu Amgen Teach w roku szkolnym 2016/2017

Realizacja projektu Amgen Teach w roku szkolnym 2015/2016

Realizacja projektu Amgen Teach w roku szkolnym 2014/2015