null

Amgen Teach 2015-2016

Drukuj otwiera się w nowej karcie
amgen.jpg  eun.jpg 

 

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprosić nauczycieli biologii, chemii i przyrody szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na szkolenia w ramach międzynarodowego projektu Amgen Teach.

Engaging Science Educators.Szkolenia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.

Tematyką szkoleń jest zastosowanie IBSE, nauczania przez dociekanie w praktyce szkolnej, planowanie i przeprowadzanie eksperymentów w małej i dużej skali oraz propozycje interdyscyplinarnych zajęć terenowych dla uczniów.

Zajęcia poprowadzą pracownicy dydaktyczno-naukowi Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz doradcy metodyczni WCIES.

16-godzinne szkolenia będą odbywały się od lutego 2015 r. do czerwca 2016 r., zgodnie z terminami podanymi przy szczegółowych opisach szkoleń dla poszczególnych grup.

Szczegółowe informacje o miejscu szkoleń zostaną przekazane nauczycielom, którzy zakwalifikują się do udziału w projekcie. Zapraszamy wszystkich nauczycieli, szczególnie tych, którzy wcześniej nie uczestniczyli w szkoleniach Amgen Teach. Prosimy o rejestrację na stronie www.kursy.wcies.edu.pl (terminy rozpoczęcia rekrutacji na poszczególne moduły szkoleniowe podane są w części Harmonogram szkoleń)

Wszystkie szkolenia są bezpłatne. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia.

Organizatorzy

Amgen Foundation

Fundacja Amgen jest jednym z głównych filarów działalności filantropijnej Amgen, światowej firmy biotechnologicznej. Fundacja została powołana do życia w 1991 roku w celu ochrony i znaczącej poprawy jakości ludzkiego życia. Od momentu założenia, Fundacja przeznaczyła ponad 140 mln dolarów na wsparcie organizacji pożytku publicznego w Europie i Stanach Zjednoczonych. Fundacja Amgen koncentruje swoje działania na trzech filarach: poprawie dostępu i jakości opieki zdrowotnej, wsparciu społeczności lokalnych oraz wspieraniu nauczania przedmiotów ścisłych. Projekt realizowany wspólnie z European Schoolnet jest przykładem aktywności w obszarze promocji nauki. W Polsce, Fundacja Amgen aktywnie wspiera nauczanie przedmiotów ścisłych poprzez program stypendialny Amgen Scholars, dzięki któremu polscy studenci mają szansę bezpłatnie zdobywać doświadczenie u boku najwybitniejszych naukowców na świecie, na najbardziej renomowanych uczelniach, m.in. na Cambridge University. Wyrazem długofalowego zaangażowania we budowanie krajowego kapitału wiedzy i innowacji jest także grant dla Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, który od 30 lat finansuje rozwój wybitnie zdolnej młodzieży. Dzięki wsparciu Fundacji Amgen Fundusz zrealizuje warsztaty dla ponad 500 uzdolnionych dzieci. Więcej o Amgen Foundation: www.amgen.com

European Schoolnet

European Schoolnet to organizacja zrzeszająca 30 ministerstw edukacji państw członkowskich Unii Europejskiej, która wprowadza innowacyjne rozwiązania edukacyjne o zasięgu ogólnoeuropejskim. Jako międzynarodowy „think tank”, European Schoolnet odpowiada za kluczowe europejskie projekty edukacyjne realizowane w imieniu Komisji Europejskiej, ministerstw edukacji państw członkowskich oraz partnerów branżowych. Więcej o European Schoolnet: www.europeanchoolnet.org

Realizator

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES) to samorządowa placówka doskonalenia warszawskich nauczycieli powołana w 2008 roku, jedna z jednostek o kluczowym znaczeniu dla realizacji polityki edukacyjnej Miasta Stołecznego Warszawy. Główne cele działania placówki to wspieranie środowiska edukacyjnego i wzrost jakości pracy szkół i placówek oświatowych. Działania WCIES są skierowane do całego środowiska edukacyjnego, a w szczególności do: menedżerów edukacji, dyrektorów szkół, nauczycieli, rad pedagogicznych, rodziców, uczniów, liderów organizacji pozarządowych.

Adresaci szkoleń

Nauczyciele biologii, chemii i przyrody gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Opis programu

Projekt Amgen Teach. Engaging Science Educators - Szkolenia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych stanowi kontynuację projektów pilotażowych, w których w 2012 r. i 2013 r. wzięli udział nauczyciele szkół z czterech europejskich miast: Paryża, Monachium, Dublina i Warszawy. Od roku szkolnego 2014/15 Amgen Teach na stałe wszedł do oferty projektów organizowanych przez European Schoolnet jako propozycja szkoleń promujących IBSE, tj. nauczanie przez dociekanie i badanie. Realizatorami jest 10 instytucji z Austrii, Belgii, Czech, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Niemiec, Polski, Turcji i Włoch. Mamy zaszczyt być jedyną instytucją w Polsce, która uzyskała grant na realizację kolejnej edycji szkoleń.

Główne cele projektu to:

poszerzenie i pogłębienie wiedzy uczestników projektu o IBSE zarówno w teorii jak i praktyce;

wskazanie na możliwości zastosowania IBSE w realizacji podstawy programowej biologii, chemii i przyrody w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej;

zachęcenie nauczycieli do implementowania metody IBSE do praktyki szkolnej.

IV polska edycja projektu zapewnia wysoki standard szkoleń, umożliwiających rozwój zawodowy nauczycieli biologii, chemii i przyrody w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych przez udział w programie promującym wykorzystanie metody IBSE – Inquiry Based Science Education w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych (Life Science). Program skierowany jest do nauczycieli uczących młodzież w wieku od 12 do 19 lat. Będzie on realizowany we współpracy z pracownikami dydaktyczno-naukowymi Wydziału Biologii i Chemii Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Elementy szkolenia

Szkolenia stacjonarne – Face-to-Face Sessions

Szkolenia laboratoryjne, warsztatowe i terenowe; będą realizowane między lutym a czerwcem 2016 r. Każde spotkanie szkoleniowe przygotowane będzie: 

w odniesieniu do podstawy programowej;

z użyciem metody eksperymentalnej, badawczej typu hands-on lub minds-on; ze wskazaniem na możliwość zastosowania dobrych rozwiązań metodycznych z wykorzystaniem IBSE w praktyce szkolnej.

Szkolenie na odległość – Distance Learning Session - Community of Practice

Zaproszenia do korzystania z dodatkowych szkoleń online ukazują się na stronie www.wcies.edu.pl i są przesyłane drogą mailową do nauczycieli zarejestrowanych na szkolenia stacjonarne.

Warsztaty Future Classroom w siedzibie European Schoolnet w Brukseli Do udziału w szkoleniu w Brukseli nominowani są najaktywniejsi uczestnicy szkoleń na odległość i szkoleń stacjonarnych, znający język angielski na poziomie komunikatywnym. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem, przejazdem i pobytem w Brukseli pokrywa European Schoolnet.

Harmonogram szkoleń

1. Interdyscyplinarne Laboratoria IBSE 2016

Prowadzący: Dominika Panek i Łukasz Sporny, Centrum Chemii w Małej Skali w Toruniu.

Adresaci: nauczyciele biologii, chemii i przyrody szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Opis: 16-godzinny, interdyscyplinarny kurs doskonalący, którego tematyką są biologiczno-chemiczne eksperymenty w małej skali jest połączeniem szkolenia laboratoryjnego z zajęciami terenowymi. Uczestnicy będą wykorzystywali podstawowy sprzęt laboratoryjny, łatwy do nabycia i możliwy do użycia w klasie. Dla każdej grupy przewidziano po 2 dni zajęć laboratoryjnych (sesje Lab1 i Lab2). Sesje szkoleniowe będą trwały w godzinach 10.00-18.30, szczegółowy harmonogram otrzymają zakwalifikowani nauczyciele. Zapewniamy lunch i napoje w trakcie zajęć.

Harmonogram: Interdyscyplinarne Laboratoria IBSE

Grupa 1  Termin: 1-2 lutego 2016 r.

Grupa 2  Termin: 20-21 lutego 2016 r.

Miejsce: WCIES, Warszawa

Zdjęcia z zajęć

2. Laboratoria IBSE BIOLOGIA NA WYNOS

Prowadzący: dr Takao Ishikawa, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Adresaci: nauczyciele biologii i przyrody szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Opis: 16-godzinny kurs doskonalący, którego celem jest pokazanie metody naukowej z wykorzystaniem prostych eksperymentów biologicznych, do których przeprowadzenia potrzebne są proste materiały i sprzęt dostępny w każdej szkole. Prezentowane doświadczenia będą mogły być przeprowadzone z uczniami w klasie. Dla każdej grupy przewidziano po 2 dni zajęć laboratoryjnych (sesje Lab1 i Lab2). Sesje szkoleniowe będą trwały w godzinach 10.00-18.00, szczegółowy harmonogram otrzymają zakwalifikowani nauczyciele. Zapewniamy lunch i napoje w trakcie zajęć.

Harmonogram Laboratoriów IBSE BIOLOGIA NA WYNOS

Grupa 1  Termin: czerwiec 2016 r.

Miejsce: Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, WCIES

Zdjęcia z zajęć

Rekrutacja: Termin rekrutacji będzie ogłoszony na początku kwietnia 2016 r. na stronie www.wcies.edu.pl w zakładce Oferta dla nauczycieli na kwiecień, maj, czerwiec

3. Szkolenie w Wigierskim Parku Narodowym Przygoda z IBSE, czyli edukacja przyrodnicza w terenie.

Prowadzący: Urszula Depczyk i Hanna Rokita, WCIES i pracownicy Wigierskiego Parku Narodowego

Adresaci: nauczyciele biologii, chemii i przyrody szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wyłącznie ze szkół m.st. Warszawy.

Termin: maj/czerwiec 2016

Opis: Interdyscyplinarny 28-godzinny kurs doskonalący odbywa się w Wigierskim Parku Narodowym. Wstępna jego część, w trakcie której uczestnicy będą uczyli się korzystać z platformy projektu, będzie poprowadzona we WCIES przed wyjazdem na Suwalszczyznę. Szkolenie ma charakter praktyczny i stanowi zachętę do poprowadzenia podobnych zajęć z uczniami.

W trakcie kursu poruszane są następujące zagadnienia:

Metoda IBSE w praktyce szkolnej.

Analiza właściwości chemicznych wody z jezior Wigry i Suchar Wielki.

Biologiczno-chemiczne oczyszczanie ścieków. 

Laboratorium terenowe. 

Wigierskie zasoby przyrodnicze okiem biologa i chemika.

Miejsce: Wigierski Park Narodowy; zakwaterowanie w ośrodku Zatoka Uklei w Gawrych Rudzie, WCIES, ul. Stara 4 (szkolenie wstępne). Zakwaterowanie, wyżywienie i transRekrutacja: Termin rekrutacji będzie ogłoszony na początku kwietnia 2016 r. na stronie www.wcies.edu.pl w zakładce Oferta dla nauczycieli na kwiecień, maj, czerwiec

 Ankieta wstępna

 Ankieta końcowa

4. Szkolenia na odległość – Distance Learning.

Szkolenia prowadzone na platformie www.amgenteach.eu. Adresatami są nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i ścisłych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Informacje o kolejnych sesjach szkoleniowych i rekrutacji zamieszczamy na stronie www.wcies.edu.pl i przesyłamy drogą mailową do nauczycieli zarejestrowanych na szkolenia stacjonarne. Rekrutacja: Chętni nauczyciele proszeni są o wstępną rejestrację na stronie kursy.wcies.edu.pl, odpowiednio w terminach wskazanych w informacjach o poszczególnych sesjach e-learningowych.

 

Informacje dodatkowe, pytania w sprawie szkoleń prosimy kierować na adresy mailowe:

malgorzata.zasunska@wcies.edu.pl lub malgorzata.baranska@wcies.edu.pl lub

telefonicznie: tel. 22 628 67 64, 22 628 01 79 wew. 20-21.

 

Realizacja projektu Amgen Teach w roku szkolnym 2014/2015