null

Amgen Teach 2014-2015

Drukuj otwiera się w nowej karcie
amgen.jpg  eun.jpg 

 

IBSE w zajęciach terenowych

 

W dniach 1-3 października 2014 r. w miejscowości Gawrych Ruda na terenie Wigierskiego Parku Narodowego odbył się 16 godzinny kurs doskonalący dla nauczycieli biologii i przyrody szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zajęcia prowadzili pracownicy naukowi Ośrodka Edukacji Środowiskowej nad Zatoką Słupiańską oraz Muzeum Wigierskiego Parku Narodowego

Celem wyjazdu było poznanie możliwości realizowania zajęć według procedury IBSE w warunkach działań terenowych.

Nauczyciele podczas zajęć min. badali wodę jezior Wigry i Suchar Wielki. Oznaczali min. twardość, odczyn, wody wykorzystując gotowe zestawy tzw. teczki badacza.

Zajęcia w terenie stanowią rozszerzenie tradycyjnej lekcji biologii. Są one zalecane w zapisach podstawy programowej. Pokazują cel zastosowania technik analitycznych w badaniu min. środowiska lokalnego. Pozwalają stworzyć naturalną sytuację problemową, którą uczniowie rozwiążą z zaciekawieniem, bo problem analityczny dotyczył będzie ich środowiska.

Zdjęcia

Zajęcia laboratoryjne IBSE

 

W dniach 28-31 stycznia 2015 r. w laboratoriach Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Warszawskiego odbył się 16 godzinne zajęcia dla 5 grup nauczycieli biologii, chemii i przyrody szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Zajęcia prowadzili:

- biologia - dr Takao Ishikawa pracownik Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego i mgr Urszula Depczyk doradca metodyczny m.st. Warszawa w zakresie biologii

- chemia - dr Agnieszka Siporska pracownik Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, mgr Hanna Rokita doradca metodyczny m.st. Warszawa w zakresie chemii oraz mgr Dominika Panek i mgr Łukasz Siporski pracownicy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Na zajęcia zgłosiło sie 93 nauczycieli.

Zajęcia dla nauczycieli chemii

1. Eksperymenty IBSE w technice małej skali

Głównym celem zajęć było zapoznanie uczestników z metodyką wykonywania doświadczeń przyrodniczych pod kątem IBSE, zastosowanie techniki „small-scale chemistry” w nauczaniu młodzieży (III i IV etapu kształcenia) oraz  zwiększenie zdolności manualnych i zdobycie wiedzy o doświadczeniach z pogranicza chemii i biotechnologii.

Poziom wykonywanych doświadczeń odnosił się do podstawy programowej konkretnych etapów kształcenia. Niektóre treści nauczania odnoszone było do różnych etapów (celem potwierdzenia zasadności kształcenia liniowego). Zwrócono szczególną uwagę na aktywne formy pracy i ciągłą interakcję uczestników.

2. Eksperymenty IBSE w normalnej skali

Celem zajęć było nabycie umiejętności posługiwania się metodą IBSE w praktyce szkolnej, utrwalenie postawy naukowej wobec świata przyrody, popularyzacja chemii jako nauki o charakterze eksperymentalnym,  wskazywanie związków nauki z życiem codziennym człowieka.

Założeniem tej edycji projektu stało się wykorzystanie do celów badawczych powszechnie dostępnych w życiu codziennym produktów aby umożliwić zastosowanie proponowanej metody w rzeczywistości szkolnej. Przygotowano zestaw materiałów szkoleniowych dostosowanych do III. i IV. poziomu edukacyjnego, w wersjach dla nauczyciela i ucznia. Wybrane materiały dla nauczycieli zawierały przykładowe zapisy w protokółach IBSE, w celu ułatwienia procesu wdrażania metody w nauczaniu chemii.

Zdjęcia

Zajęcia dla nauczycieli biologii

Celem zajęc było przedstawienie przykładowych doświadczeń dotyczących enzymów, które można wykonać w szkolnej pracowni zgodnie z procedurą IBSE oraz przeprowadzenie doświadczeń z zakresu biologii molekularnej, które są niezwykle trudne do przeprowadzenia w szkole, ale istotne ze względu na wymagania podstawy programowej i cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów.

Zajęcia były podzielone na dwie części; pierwsza dotyczyła doświadczeń dotyczących określenia aktywności enzymatycznej katalazy z materiału roślinnego i proteazy z proszku do prania, druga część miała umożliwić nauczycielom przeprowadzenie doświadczeń z zakresu izolacji DNA z komórek człowieka, PCR, elektroforeza DNA, a także trawienie restrykcyjne i ligacja plazmidowego DNA.Uczestnicy zajęć przeprowadzili również izolację DNA z mrożonych truskawek. Doświadczenie to bez trudu można wykonać w pracowni biologicznej w szkole.

Walorem zajęć była niewątpliwie ich aktywna forma, wymagająca od kursantów stałej aktywności. Mała liczebność grup (do 20 osób) pozwoliła na indywidualne podejście do każdego, zadawanie pytań oraz tworzyła przyjazną atmosferę. Korzyścią dla aktywnego uczestnika było poszerzenie swojego zaplecza warsztatowego, poznanie nowoczesnych metod eksperymentowania, zwrócenie uwagi na doświadczenia sugerowane do wykonania na konkretnym etapie edukacyjnym i odniesienie treści do innych poziomów.

Zdjęcia

Konferencja IBSE SIENCE SHOW

 

3 czerwca odbyła się we WCIES konferencja dla nauczycieli biologii, chemii i przyrody szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych poświęcona stosowaniu metody IBSE - nauczanie przez dociekanie w praktyce szkolnej.

Progrm konferencji

 

1. Otwarcie konferencji, dr Agnieszka Samborska, AMGEN Biotechnologia

2. Podsumowanie działań w projekcie AMGEN TEACH Poland, Małgorzata Barańska i Małgorzata Zasuńska, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń pdf_button.png

3. IBSE Science Show – interaktywny pokaz eksperymentów w klasie, Dominika Panek, Łuksza Sporny, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu pdf_button.png

4. Obserwować, aby zrozumieć – jak inspirować uczniów podczas zajęć terenowych prowadzonych metodą IBSE, Emilia Orzechowska, Uniwersytet Warszawski

5. Przykłady dobrych praktyk AMGEN TEACH,

  - Elżbieta Zalewska – L Liceum Ogólnokształcące im. Ruy Barbosy w Warszawie,

  - Maciej Rusiecki wraz z uczniami - Zespół Szkół nr 66 w Warszawie

6. Zajęcia terenowe w Wigierskim Parku Narodowym jako atrakcyjna forma pracy z uczniem, Urszula Depczyk i Hanna Rokita, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

Zdjęcia


 

indent1.png Harmonogram sesji laboratoryjnych dla nauczycieli chemii i przyrody

indent1.png Harmonogram sesji laboratoryjnych dla nauczycieli biologii i przyrody

indent1.png Opis zajęcić laboratoryjnych IBSE z biologii i chemii

indent1.png Tematyka szkoleń z chemii dla gimnazjum  - III etap edukacyjny

indent1.png Tematyka szkoleń z chemii dla szkoły ponadgimnazjalnej  - IV etap edukacyjny

indent1.png Tematy z biologii dla gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej  - III i IV etap edukacyjny