null

16 września rusza Akademickie Laboratorium HiT-u! Zapraszamy nauczycieli!

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w Akademickim Laboratorium HiT-u.

Grafika zapiera napis Akademickie Laboratorium HiT-u

 

Projekt startuje już 16 września.

Akademickie Laboratorium HiT-u to cykl 16 warsztatów realizowanych w ciągu 8 spotkań.

Projekt ma na celu poszerzenie wiedzy uczestników na temat przemian politycznych, społecznych i kulturalnych na świecie po 1945 roku oraz przygotowanie metodyczne do realizacji zajęć w ramach przedmiotu historia i teraźniejszość.

Tematyka zajęć obejmuje kluczowe zagadnienia z historii najnowszej i wos, obecne w nowej podstawie programowej HiT:

 • Państwo – społeczeństwo. Polska w latach 1945-1956;
 • Współczesne przemiany społeczno-kulturowe;
 • Europa Środkowo-Wschodnia w okresie „zimnej wojny”;
 • Państwo – społeczeństwo w PRL;
 • Integracja europejska. UE pod presją bieżących wyzwań;
 • Droga do wolności: od Solidarności do pierwszego demokratycznego rządu Tadeusza Mazowieckiego;
 • Transformacja ustrojowo-gospodarcza oraz przemiany społeczne w Polsce po 1989 r.;
 • Europa Środkowo-Wschodnia po rozpadzie bloku wschodniego;
 • Bliski Wschód w II połowie XX wieku i współcześnie;
 • Chiny – przeobrażenia wewnętrzne i relacje międzynarodowe w II połowie XX wieku i początku XXI wieku;
 • Społeczeństwa europejskie w II połowie XX wieku;  
 • Prawa człowieka, konstytucjonalizm, demokracja - fundamenty kultury prawnej na lekcjach HiT;
 • Polska I połowy XXI wieku – wyzwania;
 • Dobre praktyki w nauczaniu HIT;
 • Jak chronić nasze prawa/prawa człowieka? Rzecznik Praw Obywatelskich i sądowe środki ochrony praw i wolności.

Akademickie Laboratorium HiT jest wspólnym przedsięwzięciem placówki doskonalenia nauczycieli m.st. Warszawy – Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego.

Zajęcia poprowadzą wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego – historycy, politolodzy, prawnicy, socjolodzy.

 

Więcej informacji i zapisy 


Program i plan zajęć – w załączniku do artykułu. 

Załączniki: