null

Rusza Akademia Zarządzania dla Dyrektorów i Wicedyrektorów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Szkoła zawodowa przy ul. Wysockiego, sala komputerowa.
Autor: m.st. Warszawa

Zapraszamy dyrektorów i wicedyrektorów szkól i placówek oświatowych na zajęcia online w ramach Akademii Zarządzania.

Akademia Zarządzania obejmuje 6 modułów. Każdy moduł stanowi oddzielną całość. Dyrektorzy i wicedyrektorzy mogą wybrać pojedyncze zajęcia.

Celem szkoleń jest  doskonalenie kompetencji w zakresie efektywnego zarządzania pracą własną oraz pracą zespołów pracowników.


Tematy spotkań w ramach zdalnej Akademii Zarządzania:

  1. Lider czy menedżer? – rola dyrektora w kierowaniu ludźmi. Zapisy Lider czy menedżer? - rola dyrektora w kierowaniu ludźmi - Akademia Zarządzania - Kursy - WCIES
  2. Jak zarządzać zespołem pracowników ?
  3. Jak zarządzać własną efektywnością w pracy ?
  4. Jak wyznaczać cele i oceniać rezultaty działań ?
  5. Jak angażować i motywować pracowników ?
  6. Szkolenia i ich rola w rozwoju zespołu – wykorzystanie efektów szkoleń
  7. Wywieranie wpływu w pracy dyrektora – od czego zależy i jak to robić ?

 

Załączniki: