null

Akademia Młodego Nauczyciela

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Pięć uśmiechniętych osób w bibliotece.

Akademia Młodego Nauczyciela to formy doskonalenia skierowane do nauczycielek i nauczycieli, psycholożek i psychologów, pedagożek i pedagogów o stażu pracy do 5 lat, a w szczególności młodzi nauczyciele rozpoczynający pracę w warszawskiej oświacie w roku szkolnym 2021/2022.

W roku szkolnym 2021/2022 w ramach Akademii Młodego Nauczyciela proponujemy kursy doskonalące, seminaria, warsztaty metodyczne wspierające Państwa kompetencje, z uwzględnieniem sytuacji pandemii i jej wpływu na funkcjonowanie uczennic/uczniów w szkole i poza szkołą.

W zależności od sytuacji epidemiologicznej poszczególne formy doskonalenia będą realizowane w trybie stacjonarnym, mieszanym lub zdalnym.

 1. Jak sobie radzić z trudnymi sytuacjami w szkole? – warsztat metodyczny, tryb stacjonarny, 15 godzin

Cele warsztatu:

 • Wsparcie kompetencji psychologiczno – pedagogicznych uczestników kursu.
 • Zapoznanie uczestników kursu ze sposobami radzenia sobie z wybranymi trudnymi sytuacjami mogącymi wystąpić w szkole.
 1. Niebezpieczne zachowania dzieci i młodzieży - zachowania autoagresywne  seminarium, tryb stacjonarny, 12 godzin

Cel seminarium: doskonalenie wiedzy nauczycieli, specjalistów w zakresie: natury samouszkodzeń występujących u dzieci i młodzieży, potencjalnych przyczyn i skutków samouszkodzeń, rozpoznawania symptomów, organizacji działań pomocowych.

 1. Praca z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu – webinarium, 6 godzin

Cel webinarium: wsparcie nauczycieli, specjalistów w pracy z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu.

 1. Współpraca z rodzicami – by chcieli rozmawiać – seminarium, tryb stacjonarny, 12 godzin

Cel seminarium: wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę nt. czynników zwiększających efektywność współpracy z rodzicami/ opiekunami prawnymi uczniów.

 1. Kid’s Skills. Dam Radę! – kurs doskonalący, online, 30 godzin

Cele kursu:

 • Przestawienie metod „Dam radę!” oraz „Jestem z Ciebie dumny!” opartych na filozofii podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach.

 • Zapoznanie z narzędziami do pracy z dziećmi w przezwyciężaniu ich problemów behawioralnych i emocjonalnych.
 1. Jak chronić swój głos ? – kurs doskonalący, 18 godzin

Cele kursu:

 • Przekazanie wiedzy na temat najważniejszych przyczyn problemów z głosem.

 • Doskonalenie umiejętności sprzyjających poprawie posługiwania się głosem.
 1. Myślenie wizualne w pracy z dziećmi i młodzieżą – warsztat metodyczny, online, 9 godzin

Cel warsztatu: wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu możliwości zastosowania myślenia wizualnego w pracy z dziećmi.

Szczegóły dotyczące terminów szkoleń i rejestracji będą dostępne w ofercie kwartalnej.

Na szkolenia z oferty prosimy zapisywać się przez wypełnienie elektronicznej wersji formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie.

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy na dany kurs będzie aktywny na około 20 dni przed planowanym terminem każdego szkolenia.

Kierownik szkoleń: Beata Walkiewicz, e-mail: beata.walkiewicz@wcies.edu.pl.