null

Szkoła popandemiczna – pierwsza pomoc. Studium przypadku – program Troskliwa Szkoła | 31. 05

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Serdecznie zapraszamy dyrektorów placówek oświatowych oraz pracowników ośrodków doskonalenia do wzięcia udziału w konferencji pt.
„Szkoła popandemiczna – pierwsza pomoc. Studium przypadku – program Troskliwa Szkoła”.
Konferencja odbędzie się 31 maja 2022 r. (wtorek) w godz. 10.00 – 15.30 we WCIES ul. Stara 4 w sali 113.

Jednym z prelegentów będzie  dr Paul Atkins, szef Prosocial Institute, pracownik naukowy Institute for Positive Psychology and Education na Australian Catholic University (ACU).
Dr Paul Atkins jest członkiem międzynarodowego zespołu projektowego wdrażającego PROSOCIAL (podejście do wzmacniania współpracy w zespołach z wykorzystaniem zasad wywodzących się z psychologii społecznej, teorii ewolucji i ekonomii). Używa również PROSOCIAL do usprawnienia współpracy i pracy zespołowej m.in.w grupach szkolnych.

 

 


Celem Konferencji jest:

- zaprezentowanie założeń, koncepcji i wniosków z realizacji programu "Troskliwa szkoła",

- przedstawienie koncepcji projektu Prosocial Schools,

- propagowanie idei dbania o dobrostan nauczycieli, jako czynnika wzmacniającego poczucie

  bezpieczeństwa,

- wzmocnienie roli dyrektora jako osoby wspierającej nauczycieli w budowaniu pozytywnej

  atmosfery w placówce,

- wypracowanie wniosków do wykorzystania doświadczeń Troskliwej szkoły w przyszłości.


Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymają publikację WCIES “Szkoła na wdechu”.

Szkoła na wdechu
 

 


Formularz zgłoszeniowy dla dyrektorów placówek oświatowych z Warszawy: https://tiny.pl/9sc5q

Formularz zgłoszeniowy dla osób spoza Warszawy: https://forms.office.com/r/kLK0ZQ05jB