null

Oddział przygotowawczy – teoria i praktyka | cykl zajęć dla dyrektorów, nauczycieli i specjalistów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Szkoła Podstawowa, nauczanie początkowe, dzieci w ławkach podczas lekcji.
Autor: m.st. Warszawa

Jak powinny być zorganizowane oddziały przygotowawcze w szkole? Co powinni wiedzieć i umieć nauczyciele i specjaliści pracujący z uczniem cudzoziemskim. Zapraszamy na szkolenie stacjonarne we WCIES.

To kolejne zajęcia organizowane przez WCIES, których celem jest poznanie zasad i dobrych praktyk w zakresie pracy oddziałów przygotowawczych w szkole oraz przygotowanie nauczycieli i specjalistów do pracy w oddziale przygotowawczym.

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych ze wszystkich typów szkół pracujących z uczniami cudzoziemskimi, reemigrującymi.

W trakcie zajęć uczestnicy:

  • poznają wyzwania i możliwości organizacyjne oddziału przygotowawczego (OP) w szkole (wiedza na temat aspektów prawnych organizacji pracy oddziału przygotowawczego w szkole);
  • poznają narzędzia edukacyjne do nauczania języka polskiego jako obcego oraz przykłady ćwiczeń integracyjnych, akulturacyjnych dla uczniów z OP;
  • zapoznają się z przykładowym programem dla OP i dowiadują się jak opracowywać tygodniowy planu zajęć/ programu dla OP;
  • zdobywają wiedzę na temat: procesu adaptacji kulturowej w tym wpływu szkoły, klasy, pracy wychowawczej na właściwy jego przebieg w kontekście dobrostanu psychicznego ucznia/ uczennicy z doświadczeniem migracyjnym, uczą się  tworzyć i prowadzić diagnozę językową, ocenę opisową. 

Zajęcia stacjonarne we WCIES, realizowane w trakcie czterech spotkań: 10 października, 24 października,  7 listopada i 21 listopada br., w godz. 15.00 – 18.00

Więcej informacji i zapisy