null

Rusza projekt WCIES dla nauczycieli „Droga do Szoah”

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
Logotyp Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Grafika przedstawia szary skrót WCIES, w którym litera C jest pomarańczowa i nawiązuje kształtem do syrenki

W związku ze zbliżającą się 80 rocznicą wybuchu powstania w getcie warszawskim Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjnych i Szkoleń rozpoczyna realizację projektu „Droga do Szoah”. Projekt skierowany jest do nauczycieli i nauczycielek warszawskich szkół.

Celem przedsięwzięcia jest upamiętnienie wydarzeń z kwietnia 1943 roku, analiza  ich znaczenia w perspektywie moralnej, kulturowej i społecznej oraz budowanie pamięci historycznej rozumianej nie tylko w kategoriach przekazu historycznego, ale także jako procesu kulturowego.

Dzięki udziałowi w seminariach nauczyciele  zaktualizują i poszerzą wiedzę na temat szeroko rozumianej problematyki Zagłady, kultury i pedagogiki pamięci. Poznają narzędzia i rozwiązania metodyczne, które będą mogli wykorzystać do pracy dydaktycznej i wychowawczej. 

Seminaria zaplanowane w ramach Droga do Szoah:

  • 13 i 14 stycznia 2023 r. – seminarium w Muzeum Getta Warszawskiego – zapisy w systemie rekrutacyjnym WCIES 

  • 21 stycznia – seminarium w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin (początek rekrutacji – 15 stycznia)

  • 27 stycznia – seminarium w Żydowskim Instytucie Historycznym (początek rekrutacji 8 stycznia)

  • 10 lutego – seminarium w Domu Spotkań z Historią

  • 4 i 5  lutego – seminarium wyjazdowe w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi – zapisy w systemie rekrutacyjnym WCIES

  • 18 marca – seminarium wyjazdowe w Muzeum Treblinka (początek rekrutacji 21 lutego)

  • 25 i 26 marca – seminarium wyjazdowe w Muzeach Sobibór i Bełżec


Partnerami w projekcie są:

Muzeum Getta Warszawskiego / Warsaw Ghetto Museum

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Żydowski Instytut Historyczny / Jewish Historical Institute

Dom Spotkań z Historią

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi

Muzeum Treblinka / Treblinka Museum

Sobibór Muzeum Obozu Zagłady

Muzeum - Miejsce Pamięci w Bełżcu

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi

Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem

Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu