null

Inspiracje Korczakowskie we współczesnych placówkach edukacyjnych | cykl seminariów online

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Logotyp Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Grafika przedstawia szary skrót WCIES, w którym litera C jest pomarańczowa i nawiązuje kształtem do syrenki

Zapraszamy nauczycielki i nauczycieli do poznania oraz inspirowania się życiorysem i dorobkiem Janusza Korczaka.
Do udziału w seminariach zachęcamy nauczycieli/wychowawców, pedagogów, psychologów, gotowych rozwijać swój warsztat pracy i z refleksją pochylać się nad skutecznością swoich wychowawczych oddziaływań, chcących dzielić się własnym doświadczeniem, otwartych na poszukiwanie inspiracji w dorobku i praktyce Janusza Korczaka.

Cykl comiesięcznych spotkań rozpoczyna seminarium - Janusz Korczak jako twórca niezwykłych instytucji: Domu Sierot, Naszego Domu, "Małego Przeglądu", na które zapraszamy do sieci, w czwartek 19 października br. (rejestracja: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Janusz-Korczak-jako-tworca-niezwyklych-instytucji-Domu-Sierot-Naszego-Domu-Malego-Przegladu)

Spotkania w sieci będą doskonałą przestrzenią do zdobywania nowej wiedzy i doskonalenia swoich kompetencji wychowawczych oraz do  poszukiwania możliwości ale też rozpoznawania ograniczeń zastosowania Korczakowskich rozwiązań we współczesnej placówce edukacyjnej.

Treści poszczególnych zajęć skoncentrowane są wokół określonego obszaru, możliwy jest  więc udział również w pojedynczych spotkaniach.

Osoby zakwalifikowane do udziału w zajęciach otrzymają link do spotkania online.

Harmonogram wszystkich seminariów:

  • Janusz Korczak jako twórca niezwykłych instytucji: Domu Sierot, Naszego Domu, "Małego Przeglądu" 19 października 2023 r. zapisy - https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Janusz-Korczak-jako-tworca-niezwyklych-instytucji-Domu-Sierot-Naszego-Domu-Malego-Przegladu
  • Dom Sierot od środka. Inspiracje Korczakowskie we współczesnych placówkach edukacyjnych  14 listopada 2023 r. (zapisy od 23.10.2023)
  • Pomiędzy relacjami a instytucjami - jak z nich korzystać wg. Janusza Korczaka? 7 grudnia 2023 r. (zapisy od 20.11.2023)
  • Janusz Korczak jako pisarz - najważniejsze wątki twórczości 7 lutego 2024 r. (zapisy od 02.01.2024)
  • Jak dziś przybliżać dzieciom idee i postać Janusza Korczaka poprzez jego książki dla dzieci? –  20 lutego 2024 r. (zapisy od 01.02.2024)
  • Jak uczyć dziecko - podejście korczakowskie 13 marca 2024 r. (zapisy od 23.02.2024)
  • Rozwój wychowawcy - Janusz Korczak jako "wychowawca wychowawców"- czego dziś może nas nauczyć? - 10 kwietnia 2024 r. (zapisy od 18.03.2024)
  • Żydowska tożsamość Janusza Korczaka - 9 maja 2024 r. (zapisy od 16.04.2024)
  • Bliskość. Pomiędzy podejściem korczakowskim a wybranymi koncepcjami psychologicznymi  – 4 czerwca 2023 r. (zapisy od 14.05.2024)