null

Edukacja w kontekście migracji | bezpłatne studia - rekrutacja uzupełniająca

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Logotyp Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Grafika przedstawia szary skrót WCIES, w którym litera C jest pomarańczowa i nawiązuje kształtem do syrenki

Ostatnie miejsca na doskonalące dwusemestralne, bezpłatne studia podyplomowe dla warszawskich nauczycieli - Edukacja w kontekście migracji !!!
To 170 godz., realizowanych w trybie hybrydowym, od października 2023 r. do czerwca 2024 r.

Zapraszamy nauczycieli z warszawskich szkół i przedszkoli, do udziału w nowoczesnym kształceniu i doskonaleniu - w dwusemestralnych studiach podyplomowych - Edukacja w kontekście migracji, w dwóch specjalnościach do wyboru:
 

Specjalność 1: Praca z grupą wielokulturową w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Otwarcie na język i kulturę

Rejestracja: https://kursy2023-2024.wcies.edu.pl/pl/a/Edukacja-w-kontekscie-migracji-Praca-z-grupa-wielokulturowa-w-edukacji-przedszkolnej-i-wczesnoszkolnej-Otwarcie-na-jezyk-i-kulture-studia-podyplomowe?podglad=bnkvhjkf7hrjksd7fdhsvkxcvxckvx

Uzasadnienie chęci udziału i wykorzystania ww. studiów w pracy zawodowej: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wnq1f2cSi029g4qJgRbJDASBOPAVC6pJhqBTkKgiqDNUNEM3SlpOVkxQSVBQTDhINDZSVzE0Q1AyQyQlQCNjPTEu


Specjalność 2: Praca z klasą wielokulturową na zajęciach przedmiotowych.  Uwrażliwianie językowo-kulturowe

Rejestracja: https://kursy2023-2024.wcies.edu.pl/pl/a/Edukacja-w-kontekscie-migracji-Praca-z-klasa-wielokulturowa-na-zajeciach-przedmiotowych-Uwrazliwienie-jezykowo-kulturowe-studia-podyplomowe?podglad=bnkvhjkf7hrjksd7fdhsvkxcvxckvx

Uzasadnienie chęci udziału i wykorzystania ww. studiów w pracy zawodowej: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wnq1f2cSi029g4qJgRbJDASBOPAVC6pJhqBTkKgiqDNUOVRJVlE2SlVZV0ZJOUNOTTZZU04wTElFUCQlQCNjPTEu