Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

  • Oddział przygotowawczy - teoria i praktyka | spotkanie 2

    Warsztaty realizowane są w ramach cyklu - Wyzwania wielokulturowej szkoły, w trakcie którego uczestnicy zapoznają się z najważniejszymi wyzwaniami związanymi z pracą w wielokulturowym środowisku szkolnym oraz nabywają umiejętności niezbędne do pracy z dziećmi (cudzoziemskimi, polskimi z doświadczeniem życia w innym kręgu kulturowym lub i z rodzin migrujących) doświadczonymi migracją.

  • Wprowadzenie do skutecznego wykorzystania gier w edukacji

    Zapraszamy nauczycieli do udziału w cyklu warsztatów, których celem jest rozwijanie kompetencji z zakresu wykorzystania gier w edukacji (zdobycie wiedzy na temat klasyfikacji gier, ich cech i elementów składowych oraz potencjalnego zastosowania w pracy zawodowej). Cykl stanowią pojedyncze warsztaty, których treści skoncentrowane są wokół określonego obszaru - można więc uczestniczyć w pojedynczych spotkaniach. Osoby zakwalifikowane do udziału w zajęciach otrzymają link do...