Wyniki wyszukiwania w serwisie ...

 • Artykuł

  24 lutego Rosja rozpoczęła agresję militarną w Ukrainie, a pierwsi uchodźcy przekroczyli granicę Polski. Aby zrozumieć skalę wyzwania, przed którym stoi m.st. Warszawa stworzyliśmy interaktywny raport, który przedstawia dane związane z kryzysem uchodźczym np. na temat liczby osób zarejestrowanych, przekroczeń granicy polsko-ukraińskiej, dzieci i młodzieży w systemie edukacyjnym oraz pracy. Zachęcamy do zapoznania się z raportem. Jest on na bieżąco aktualizowany w miarę publikacji nowych...

 • Artykuł

  Celem badania jest poznanie opinii warszawskich przedsiębiorców na temat warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Warszawie, w tym w szczególności: rozpoczęcia działalności firmy, rozwoju firmy, współpracy z innymi podmiotami, tworzenia i wdrażania innowacji, podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, eksportu towarów lub usług, korzystania ze wsparcia oferowanego przez Urząd Dzielnicy lub Urząd m.st. Warszawy, podejmowania działań z zakresu społecznej odpowiedzialności...

 • Artykuł

  Badanie zostało zrealizowane w 2022 roku w trzech pomiarach: w kwietniu, maju i czerwcu. Głównym jego celem było poznanie opinii mieszkańców Warszawy wobec napływu uchodźców z Ukrainy. W obszarze zainteresowania znalazły się: znajomość i ocena działań prowadzonych przez Miasto Warszawa, ocena jakości życia w mieście i wpływu napływu uchodźców na jakość życia mieszkańców, poziom zaangażowania warszawiaków w pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Badanie zostało zrealizowane techniką wywiadów...

 • Artykuł

  Barometr Warszawski od 2004 r. służy do monitorowania opinii mieszkańców o najważniejszych obszarach życia w Warszawie. Wyniki co roku pokazują, jak warszawiacy postrzegają pracę samorządu, służb i czy są zadowoleni z usług i oferty miasta. Głównym celem badania jest monitorowanie opinii mieszkańców o najważniejszych obszarach życia w stolicy. Do 2021 roku Barometr Warszawski był realizowany na losowej, reprezentatywnej próbie mieszkańców stolicy. Ankieterzy przeprowadzali bezpośrednie...

 • Bank Informacji o Mieście – BIOM – to nowe narzędzie, które umożliwi gromadzenie danych i informacji o planowanych, realizowanych i zakończonych zadaniach m.st. Warszawy oraz ich efektach. Platforma z jednej strony ułatwi zbieranie i gromadzenie danych, ale z drugiej umożliwi dostęp do nich wszystkim zainteresowanym osobom. Dane w BIOM pogrupowane będą według szczegółowych kategorii. Będzie można obejrzeć i pobrać informacje w trzech wersjach: tabelarycznej, wykresów lub map (w przypadku, gdy...