Wyniki wyszukiwania w serwisie ...

  • Artykuł

    Badanie zostało zrealizowane w 2022 roku w trzech pomiarach: w kwietniu, maju i czerwcu. Głównym jego celem było poznanie opinii mieszkańców Warszawy wobec napływu uchodźców z Ukrainy. W obszarze zainteresowania znalazły się: znajomość i ocena działań prowadzonych przez Miasto Warszawa, ocena jakości życia w mieście i wpływu napływu uchodźców na jakość życia mieszkańców, poziom zaangażowania warszawiaków w pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Badanie zostało zrealizowane techniką wywiadów...

  • Artykuł

    Barometr Warszawski od 2004 r. służy do monitorowania opinii mieszkańców o najważniejszych obszarach życia w Warszawie. Wyniki co roku pokazują, jak warszawiacy postrzegają pracę samorządu, służb i czy są zadowoleni z usług i oferty miasta. Głównym celem badania jest monitorowanie opinii mieszkańców o najważniejszych obszarach życia w stolicy. Do 2021 roku Barometr Warszawski był realizowany na losowej, reprezentatywnej próbie mieszkańców stolicy. Ankieterzy przeprowadzali bezpośrednie...

  • Bank Informacji o Mieście – BIOM – to nowe narzędzie, które umożliwi gromadzenie danych i informacji o planowanych, realizowanych i zakończonych zadaniach m.st. Warszawy oraz ich efektach. Platforma z jednej strony ułatwi zbieranie i gromadzenie danych, ale z drugiej umożliwi dostęp do nich wszystkim zainteresowanym osobom. Dane w BIOM pogrupowane będą według szczegółowych kategorii. Będzie można obejrzeć i pobrać informacje w trzech wersjach: tabelarycznej, wykresów lub map (w przypadku, gdy...

  • Artykuł

    Platforma ułatwia funkcjonowanie w Warszawie poprzez udostępnianie w jednym miejscu aktualnych informacji o miejskich usługach.