Barometr Warszawski - pliki do pobrania

Warszawiacy oceniają życie w stolicy – Barometr Warszawski

Warszawa wiosną, na pierwszym planie rabata kwitnących tulipanów, widok od strony Al. Jerozolimskich na wieżowce i Pałac Kultury i Nauki, dzień, wiosna.
Autor: m.st. Warszawa

Barometr Warszawski od 2004 r. służy do monitorowania opinii mieszkańców o najważniejszych obszarach życia w Warszawie. Wyniki co roku pokazują, jak warszawiacy postrzegają pracę samorządu, służb i czy są zadowoleni z usług i oferty miasta. Głównym celem badania jest monitorowanie opinii mieszkańców o najważniejszych obszarach życia w stolicy.

Barometr Warszawski realizowany jest na losowej, reprezentatywnej próbie mieszkańców stolicy. Ankieterzy przeprowadzają bezpośrednie wywiady (face-to-face) w domu respondenta, przy wykorzystaniu technik: PAPI (Pen And Paper Interview) w latach 2003-2009 oraz CAPI (Computer Assisted Personal Interview) od 2010 r. Każdy z pomiarów realizowany jest na próbie 1100 mieszkańców Warszawy w wieku 15 lat i więcej. Maksymalny statystyczny błąd pomiaru dla tej wielkości próby wynosi +/- 3%.

Badanie jest realizowane od 2004 roku i posiadamy pozostałe raporty, nie są one jednak zgodne ze standardami dostępności. W przypadku zainteresowania starszymi raportami zachęcamy do kontaktu.