Warszawiacy oceniają życie w stolicy – Barometr Warszawski

Warszawa wiosną, na pierwszym planie rabata kwitnących tulipanów, widok od strony Al. Jerozolimskich na wieżowce i Pałac Kultury i Nauki, dzień, wiosna.
Autor: m.st. Warszawa

Barometr Warszawski od 2004 r. służy do monitorowania opinii mieszkańców o najważniejszych obszarach życia w Warszawie. Wyniki co roku pokazują, jak warszawiacy postrzegają pracę samorządu, służb i czy są zadowoleni z usług i oferty miasta. Głównym celem badania jest monitorowanie opinii mieszkańców o najważniejszych obszarach życia w stolicy.

Do 2021 roku Barometr Warszawski był realizowany na losowej, reprezentatywnej próbie mieszkańców stolicy. Ankieterzy przeprowadzali bezpośrednie wywiady (face-to-face) w domu respondenta, przy wykorzystaniu technik: PAPI (Pen And Paper Interview) w latach 2003-2009 oraz CAPI (Computer Assisted Personal Interview) od 2010 r. Każdy z pomiarów realizowany był na próbie 1100 mieszkańców Warszawy w wieku 15 lat i więcej. Maksymalny statystyczny błąd pomiaru dla tej wielkości próby wynosi +/- 3%.

W 2022 roku Barometr Warszawski nie był przeprowadzany w dotychczasowej formule. Wykonany został pomiar wskaźników monitorujących strategię i programy. Badanie zostało przeprowadzone techniką CATI tj. poprzez wywiad telefoniczny na próbie mieszkańców Warszawy w wieku 15 lat i więcej, reprezentatywnej ze względu na płeć, wiek oraz dzielnicę zamieszkania. N=1006. Przeprowadzone zostały dwie fale: w grudniu 2022 roku oraz na początku stycznia 2023.

W 2023 roku zmieniliśmy metodologię przeprowadzania badania. Nowy Barometr Warszawski ma pozwolić na szersze i bardziej precyzyjne monitorowanie opinii mieszkańców. Będzie realizowany w czterech falach, którym przypisane będą różne obszary funkcjonowania miasta. Połowa wywiadów została przeprowadzana jak dotychczas bezpośrednio w domu respondenta (CAPI), a druga połowa ankietą internetową (CAWI). Próba ogólnowarszawska została zwiększona do 1644 mieszkańców Warszawy. Przeprowadziliśmy też dodatkowe wywiady, tak aby możliwy był odczyt wyników na poszczególne dzielnice. W sumie przeprowadzono 3150 wywiadów.

Badanie jest realizowane od 2004 roku i posiadamy pozostałe raporty, nie są one jednak zgodne ze standardami dostępności. W przypadku zainteresowania starszymi raportami poprosimy o przesłanie wiadomości na adres: badanie@um.warszawa.pl

Barometr Warszawski - pliki do pobrania