Barometr Gospodarczy

Centrum biznesowe na Mokotowie, biurowiec przy ul. Postępu na Służewcu, dzień, zima.
Autor: Urząd m.st. Warszawy

Celem badania jest poznanie opinii warszawskich przedsiębiorców na temat warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Warszawie, w tym w szczególności:

  • rozpoczęcia działalności firmy,
  • rozwoju firmy,
  • współpracy z innymi podmiotami,
  • tworzenia i wdrażania innowacji,
  • podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
  • eksportu towarów lub usług,
  • korzystania ze wsparcia oferowanego przez Urząd Dzielnicy lub Urząd m.st. Warszawy,
  • podejmowania działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu,
  • radzenia sobie podczas pandemii.

Próba badawcza, na której prowadzone były analizy to próba losowa, reprezentatywna (ze względu na dzielnicę, w której dane przedsiębiorstwo ma siedzibę oraz sekcję PKD 2007) przedsiębiorstw działających na ternie m. st. Warszawy ujętych w systemie REGON.

Rozmówcą był właściciel lub współwłaściciel firmy bądź osoba uprawniona do podejmowania decyzji dotyczących jej rozwoju.

Posiadamy raporty z wcześniejszych Barometrów, nie są one jednak zgodne ze standardami dostępności. W przypadku zainteresowania starszymi raportami zachęcamy do kontaktu. 

Barometr Gospodarczy - pliki do pobrania