null

Nastroje mieszkańców Warszawy wobec kryzysu

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Plac Konesera, ludzie spędzający wolny czas, relaks, warszawska Praga, architektura postindustrialna, dzień, lato
Autor: Mariusz Cieszewski m.st. Warszawa

Celem badania jest poznanie postaw mieszkańców Warszawy wobec rosnących cen oraz poznanie głównych obaw. Elementem badania było również poznanie opinii warszawiaków na temat sposobów oszczędzania energii przez miasto i ich podejścia do walki ze smogiem w kontekście rosnących cen energii.

Sondaż zpstał zrealizowany za pośrednictwem wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI), na próbie mieszkańców Warszawy w wieku 18 lat i więcej reprezentatywnej ze względu na płeć, wiek oraz dzielnicę zamieszkania.

Termin realizacji badania to przełom września i października 2022 roku. 

 

Załączniki: