null

GIS Day – święto tych, którzy pomagają nam zrozumieć dane przestrzenne

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zdjęcie mężczyzny w okularach trzymającego laptopa

15 listopada obchodzony jest GIS Day. Dla tych, którzy słyszą o tym po raz pierwszy to wydarzenie poświęcone technologiom opartym na systemach informacji geograficznej. Jest to wydarzenie obchodzone na całym świecie, które jest jednym z elementów obchodów Tygodnia Świadomości Geograficznej.

System GIS to naukowe środowisko gromadzenia, analizowania i wizualizowania danych geograficznych, które ułatwia nam podejmowanie lepszych decyzji. W tym dniu na całym świecie organizowane są wydarzenia, wykłady, warsztaty upowszechniających ideę GIS-u. W tym roku w Warszawie GIS Day będzie obchodzony m.in. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Systemy informacji przestrzennej znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach: administracji, biznesie, wojskowości, szkolnictwie, muzealnictwie, działalności organizacji III sektora, itp. W naszym urzędzie analizą danych przestrzennych i wykorzystywaniem jej w swoich codziennych zadaniach zajmuje się wiele biur i jednostek. Są to zarówno komórki, które przychodzą nam na myśl naturalnie w pierwszej kolejności, czyli geodezja i architektura. Ale są też inne, zajmujące się zarządzaniem ruchem drogowym, transportem, polityką społeczną, zabytkami, ochroną przyrody, klimatem. Korzystają z tego zatem nie tylko urbaniści i geodeci, ale wszyscy wykorzystujący dane, mające swoją reprezentację przestrzenną.  

Większość pracowników naszego urzędu gromadzi i przetwarza codziennie ogromne ilości różnego rodzaju danych – statystycznych i przestrzennych. Dane te są nam niezbędne przede wszystkim do tego, żeby realizować właściwie bieżące zadania, ale też wyznaczać adekwatne cele i kierunki rozwoju, monitorować to czy Warszawa rozwija się w zaplanowany sposób. Urzeczywistnianie idei miasta 15-minutowego, zrównoważonego rozwoju całego miasta, podnoszenia jakość życia mieszkańców i zapewniania możliwości pełnienia przez miasto różnych funkcji, wymaga rzetelnych analiz pokazujących jak poszczególne zjawiska zmieniają się w danym miejscu. Trudno planować i dyskutować na temat rozwoju miasta bez wymiaru przestrzennego. Każda zmiana jest osadzona w przestrzeni.  

 

Gromadzenie danych, integrowanie, ich wizualizacja i dzielenie się nimi z innymi pracownikami w tak dużej organizacji wymaga odpowiednich systemów. W naszym urzędzie wykorzystujemy łącznie około 900 licencji ArcGis Desktop i ArcGis pro oraz około 850 licencji ArcGis Online i ArcGis Enterprise (UEM). Ponadto korzystamy m.in. z QGISa, SketchUp, AutoCAD.

 

Wykorzystujemy istniejące narzędzia, czasem adoptujemy je do naszych potrzeb, a czasem projektujemy nowe, żeby móc łatwiej, szybciej i w prosty sposób pozyskiwać dane dobrej jakości, monitorować zmiany oraz projektować systemowe rozwiązania. Święto GIS jest dobrą okazją, żeby powiedzieć, że nasze koleżanki i koledzy w urzędzie potrafią takie rzeczy robić z powodzeniem i sukcesem. Możemy pochwalić się wieloma, innowacyjnymi rozwiązaniami, które stanowią inspirację dla podmiotów zewnętrznych. Co mogliśmy zaobserwować m.in. po odzewie, z jakimi spotkały się prezentacje przedstawicieli naszego urzędu na ostatnim Kongresie GIS.

Ideę pracy z danymi przestrzennymi upowszechnia również Korpus analityków Urzędu m.st. Warszawy. W ostatnim czasie została opracowana analiza pn. „Dzielnice zieleni”, w której na przykładzie dwóch dzielnic zaprezentowane zostały tereny zieleni, pomniki przyrody, ich wyposażenie w place zabaw i siłownie plenerowe, analiza odległości wejścia na teren zieleni, informacja dotycząca drzewostanu czy analiza zacienienia ulic. 

Na co dzień nie tylko zawodowo, ale też jako mieszkańcy również wykorzystujemy efekty pracy gisowców. W naszym serwisie mapowym MapUM możemy zarówno przeglądać dane przestrzenne: od sposobu zagospodarowania terenu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, po sprawdzenie jak wygląda mapa hałasu w miejscu, gdzie mieszkamy, odszukanie naszego lokalu wyborczego, po mapę stołecznych nekropolii. Dzięki geoankietom możemy jako mieszkańcy zasilać bazy danymi przestrzennymi. I moglibyśmy wymieniać jeszcze długo, ponieważ warszawski serwis mapowy oferuje wiele funkcji.

Zachęcamy do korzystania z jego zasobów, ale i tworzenia własnych map, bo takie również możliwości daje nam serwis mapowy m.st. Warszawy. Analizy przestrzenne są cennym źródłem informacji o mieście, które również ułatwiają nam w wielu obszarach codzienne funkcjonowanie.

Pozdrawiamy wszystkich gisowców, życząc bogatych baz danych. O zapał do pracy i ciekawe pomysły nie musimy się martwić, bo mieliśmy okazję się przekonać, że jesteście wielkimi pasjonatami.