null

Konferencja "Warszawa w świetle badań naukowych"

Drukuj otwiera się w nowej karcie
zdjęcie ilustracyjne
Autor: Urząd m.st. Warszawy

30 września 2022 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się kolejna konferencja "Warszawa w świetle badań naukowych". Konferencja organizowana była przez UrbanLab WGSR UW na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW oraz Akademicką Warszawę UW – Sekcji Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Urzędem Statystycznym w Warszawie oraz Instytutem Rozwoju Miast i Regionów.

Podczas konferencji poruszane zagadnienia dot. m.in. tego: Jak mierzyć ruch pieszy, jak oceniać ofertę parków miejskich; W jaki  sposób zarządzać drzewostanem, jak obserwować i mierzyć zachowania transportowe dzieci i rodziców; jak liczyć pustostany czy jak pomagać mniejszościom w mieście. Czas tenbył doskonałą okazją do wymiany doświadczeń przedstawicieli uczelni, instytutów badawczych  oraz samorządów, czyli wszystkich stron zainteresowanych wytwarzaniem i analizowaniem danych potrzebnych do lepszego zarządzania Warszawą i metropolią.

W trakcie konferencji odbyła się również sesja poświęcona mniejszościom w mieście oraz funkcjonowaniu otoczenia Warszawy, które wraz z nią tworzą metropolię Warszawa. Rozmowa dotknęła wielu wątków, od rozwoju przedsiębiorczości, poprzez edukację do zapewnienia odpowiednich usług dla każdego mieszkańca miasta.

W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele Korpusu analityków Urzędu m.st. Warszawy, którzy, podczas specjalnej sesji pt. „Podstawy informacyjne analiz dotyczących rozwoju miasta", podzielili się swoimi doświadczeniami budowania i uwarunkowań funkcjonowania w strukturach administracji, interdyscyplinarnego, analitycznego zespołu. Członkowie Korpusu przedstawili także wybrane wyniki dotyczące analizy transportowej oraz analizy stanu mieszkalnictwa w czasie i po pandemii (wyniki są cześcią szerszego raportu pt. „Warszawa w pandemii Covid-19”.

zdjęcie ilustracyjne
Zobacz galerię (3 zdjęć)
zdjęcie ilustracyjne
zdjęcie ilustracyjne