null

Spożywanie alkoholu i używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną w Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela, matura, uczniowie w trakcie pisemnego egzaminu.
Autor: m.st. Warszawa

Głównym celem badania jest określenie skali rozpowszechnienia oraz wzorów konsumpcji alkoholu i substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną w Warszawie. Tematyka ankiety obejmowała następujące zagadnienia: sposoby spędzania wolnego czasu przez młodzież, skala uzależnienia od internetu i gier hazardowych, skala i rozpowszechnienie zjawiska spożywania alkoholu, skala i rozpowszechnienie używania substancji psychoaktywnych – nowych środków psychoaktywnych i narkotyków, ocena ryzyka i przykrych doświadczeń związanych ze spożywaniem alkoholu i używaniem substancji psychoaktywnych, przemoc rówieśnicza. Badanie zostało zrealizowane na ogólnowarszawskiej, reprezentatywnej próbie uczniów pierwszych i drugich klas publicznych szkół ponadpodstawowych metodą ankiety audytoryjnej. 

Załączniki: