null

Warszawa w pandemii COVID-19

Drukuj otwiera się w nowej karcie
-

W 2020 r. świat wstrzymał oddech, dosłownie i w przenośni. Pandemia COVID z dnia na dzień zatrzymała życie mieszkańców ale też życie miasta. Praca i nauka przeniosła się z biur i szkół do domów, pozamykano sklepy, miejsca rozrywki, ulice zrobiły sie puste. Ale czy faktycznie życie w mieście się zatrzymało? Jakie zmiany to wywołało? A co ważniejsze jaki jest ich charakter – krótkotrwała zmiana czy początek całego procesu zmian, które – na co wskazuje wielu badaczy – pandemia jedynie przyspieszyła lub uwidoczniła. Jak wpłynęło to na funkcjonowanie miasta?   

Pytania te stanowiły punkt wyjścia do opracowania raportu pt. „Warszawa w pandemii Covid-19”, przygotowanego przez Korpus analityków Urzędu m.st. Warszawy.

Celem analizy jest pokazanie obszarów funkcjonowania Warszawy, na które wydaje się, że pandemia mogła mieć największy wpływ. Nie zawsze – jak się okazuje – był on negatywny, choć to jako pierwsze przychodzi na myśl. Dokonanie pełnego bilansu zazwyczaj jest niemożliwe. Jedną z istotnych przyczyn wyboru analizowanych zagadnień była możliwość zgromadzenia odpowiednich danych – twardych, rzetelnych i aktualnych.

Dostępność danych to tylko początek wyzwań związanych z analizą zjawiska pandemii. Równie trudne jest wskazanie długofalowych konsekwencji pandemii. Nadal jest za wcześnie, aby móc jednoznacznie stwierdzić, które z trendów wywołanych pandemią okażą się trwałe lub na ile zmienią trendy sprzed pandemii. Część zjawisk występowało na długo przed pandemią. Wybuch pandemii jedynie nasilił istniejące problemy, ale niekoniecznie był ich źródłem, co pokazuje analiza danych prowadzona w okresie ostatnich 5 lat. Ich monitoring jest kluczowy dla zrozumienia konsekwencji ostatnich dwóch lat dla rozwoju i funkcjonowania miasta.

Analiza obejmuje 12 obszarów: demografia, zdrowie, relacje społeczne i aktywność obywatelska, czas wolny, praca, pomoc społeczna, bezpieczeństwo, transport, mieszkalnictwo, jakość powietrza, obsługa mieszkańców, gospodarka.  

Raporty są dostępne tutaj.