null

Odbudowa Pałacu Saskiego - opinie mieszkańców

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
Autor: m.st. Warszawa

Na początku 2024 roku, w dniach 6-14 lutego przeprowadziliśmy badanie wśród mieszkańców Warszawy, na temat ich opinii o odbudowie Pałacu Saskiego. 

Sondaż został zrealizowany za pośrednictwem wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI), na próbie N=1010 mieszkańców Warszawy w wieku 18 lat i więcej, reprezentatywnej ze względu na płeć, wiek oraz dzielnicę zamieszkania.

Załączniki: