null

Badanie opinii mieszkańców Warszawy na temat Straży Miejskiej

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zdjęcie Zamku Królewskiego monitorowanego przez kamerę monitoringu miejskiego
Autor: Cezary Warś, BBiZK

Celem badania jest poznanie opinii mieszkańców Warszawy na temat stołecznej Straży Miejskiej – ocena działania tej formacji, świadomość jej kompetencji, a także kontakt ze Strażą Miejską. Ponadto zdiagnozowano poziom akceptacji dla zachowań niezgodnych z przepisami prawa.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 24-30 października 2023 roku, metodą CATI (wywiad telefoniczny), na próbie mieszkańców Warszawy w wieku 18 lat i więcej, reprezentatywnej ze względu na wiek, płeć oraz dzielnicę zamieszkania. N=1011.

Załączniki: