null

Iluminacje i odwiedzanie Traktu Królewskiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ludzie spacerujący ulicą Nowy Świat udekorowaną świąteczną iluminacją, wieczór, zim
Autor: Zbigniew Panów m.st. Warszawa

Celem badania było poznanie opinii warszawiaków na temat iluminacji świątecznej oraz odwiedzania Traktu Królewskiego w okresie świątecznym.

Badanie było przeprowadzone techniką CATI (wywiad telefoniczny) na próbie mieszkańców Warszawy w wieku 15+, reprezentatywnej ze względu na płeć, wiek oraz dzielnicę zamieszkania. N=500.

 

Załączniki: