null

„Zmień perspektywę”, czyli Kongres GIS 2023

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zdjęcia ilustrujące wydarzenie "Kongres GIS"
Autor: Urząd m.st. Warszawy

Czy można jedną mapą zastąpić 1000 tabel i w łatwy sposób przejść do obrazu, który będzie zrozumiały dla każdego, wyjaśni nam lepiej otaczającą nas rzeczywistość, pozwoli szybciej zarządzać miastem i organizacją oraz zmieniać nasze myślenie o mieście? Można! Dowodem na to są dyskusje prowadzone w Cukrowni Żnin, 25-26 października, podczas Kongresu GIS 2023, dotyczące najnowszych trendów, rozwiązań w świecie GIS, dobrych praktyk związanych z wdrożeniem i unowocześnieniem systemu GIS w przedsiębiorstwie, urzędzie, firmie prywatnej. Ponad 500 uczestników miało okazję wymienić się wiedzą o tym, jak wykorzystują potencjał informacji przestrzennej i usprawniają procesy decyzyjne w swoich instytucjach, firmach.

Wśród uczestników Kongresu nie zabrakło silnej reprezentacji warszawskiego samorządu. Składała się ona z przedstawicieli różnych biur (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym, Biuro Ochrony Środowiska, Biuro Powietrza i Polityki Klimatycznej, Biuro Strategii i Analiz, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków), którzy są specjalistami w prowadzeniu analiz przestrzennych, na co dzień z pasją nie tylko posługują się, ale z powodzeniem dostosowują narzędzia GIS do potrzeb urzędu. Czego dowodem może być też wyróżnienie w konkursie dotyczącym znajomości GIS, organizowanym podczas Kongresu jednego z naszych reprezentantów.

Trzy wystąpienia – w sesji plenarnej i sesjach tematycznych obok prężnie rozwijających się firm rynkowych, ważnych instytucji krajowych i innych samorządów reprezentujących metropolie, ale i mniejsze miasta. Szeroko zakreślona tematyka, pokazująca wykorzystanie informacji przestrzennej w obszarze usług rynkowych, bezpieczeństwa, obronności, ochrony przyrody, energetyce, muzealnictwie, edukacji, transporcie i infrastrukturze.  

Mieliśmy niezwykłą okazję do zaprezentowania naszych rozwiązań i opowiedzenia, w jaki sposób my, w warszawskim urzędzie Zmieniamy Perspektywę, podejście do wykorzystania danych w samorządzie i zwiększania użyteczności analiz, począwszy od planowania strategicznego, poprzez planowanie przestrzenne, planowanie i zarządzanie ruchem drogowym po innowacyjne projekty analityczne i organizacyjne, jakim jest np. Korpus analityków.

Kongres przyniósł nowe pomysły, ale już dziś się okazuje, że my też staliśmy się inspiracją dla innych, którzy chcą wdrażać podobne rozwiązania.   

Zdjęcia ilustrujące wydarzenie "Kongres GIS"
Zobacz galerię (7 zdjęć)
Zdjęcia ilustrujące wydarzenie "Kongres GIS"
Zdjęcia ilustrujące wydarzenie "Kongres GIS"
Zdjęcia ilustrujące wydarzenie "Kongres GIS"
Zdjęcia ilustrujące wydarzenie "Kongres GIS"
Zdjęcia ilustrujące wydarzenie "Kongres GIS"
Zdjęcia ilustrujące wydarzenie "Kongres GIS"