null

Strefy Czystego Transportu

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Samochód wjeżdżający na parking Parkuj i Jedź Metro Stokłosy, dzień, lato.
Autor: m.st. Warszawa

Na przełomie marca i kwietnia 2023 roku przeprowadziliśmy badanie opinii mieszkańców Warszawy na temat Stref Czystego Transportu. Celem badania było poznanie postaw mieszkańców wobec planowanego wprowadzenia Strefy Czystego Transportu w stolicy.

Sondaż został zrealizowany za pośrednictwem wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI), na próbie N=1020 mieszkańców Warszawy w wieku 18 lat i więcej, reprezentatywnej ze względu na płeć, wiek oraz dzielnicę zamieszkania.

Załączniki: