null

Mieszkańcy Warszawy wobec napływu uchodźców - badanie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Badanie zostało zrealizowane w 2022 roku w trzech pomiarach: w kwietniu, maju i czerwcu. Głównym jego celem było poznanie opinii mieszkańców Warszawy wobec napływu uchodźców z Ukrainy. W obszarze zainteresowania znalazły się: znajomość i ocena działań prowadzonych przez Miasto Warszawa, ocena jakości życia w mieście i wpływu napływu uchodźców na jakość życia mieszkańców, poziom zaangażowania warszawiaków w pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

Badanie zostało zrealizowane techniką wywiadów telefonicznych (CATI). Liczba zrealizowanych wywiadów wyniosła 502 (kwiecień), 507 (maj) i 503 (czerwiec). Respondentami w badaniu byli mieszkańcy Warszawy w wieku 18 lat i więcej. Próba badania była reprezentatywna pod względem płci, wieku, dzielnicy zamieszkania oraz poziomu wykształcenia. W celu odwzorowania struktury mieszkańców Warszawy zastosowano wagę analityczną. 

Załączniki: