null

„Dzielnice zieleni” – pilotażowy projekt Korpusu analityków

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Prelegenci z Korpusu analityków omawiają slajd z elementami aplikacji StoryMap
Autor: Urząd m.st. Warszawy

5 czerwca na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu odbyła się konferencja, pt. “Informacja przestrzenna impulsem do rozwoju lokalnego” organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Cykliczna konferencja jest skierowana do przedstawicieli samorządów lokalnych, a jej ideą jest pokazywanie dobrych praktyk w wykorzystywaniu informacji przestrzennej. W tym roku uwaga była skupiona na wykorzystywaniu narzędzi GIS do prowadzenia zadań w obszarze: ochrony środowiska, planowania przestrzennego, inwestycji i transportu publicznego.

Podczas konferencji prezentowano korzyści i szerokie możliwości zastosowania narzędzi do analizy i wizualizacji danych przestrzennych. O potencjale tych narzędzi można było przekonać się – z jednej strony – na przykładzie analiz zapomnianych, historycznych map i ich wykorzystania do celów turystycznych – z drugiej strony – wykorzystując je do realizacji bieżących zadań, jak profesjonalizacja zarządzania siecią wodociągową, analizy gleb do celów rolniczych, inwestycyjnych, środowiskowych czy zapobieganiu osuwisk, po projektowanie nowych rozwiązań w transporcie lub popularyzacji danych przestrzennych wśród mieszkańców.      

Mieliśmy przyjemność być częścią tego wydarzenia. W konferencji wziął udział zespół Korpusu analityków, który zaprezentował zastosowanie narzędzi GIS w pilotażowym projekcie pn. „Dzielnice zieleni”. Celem projektu jest wykorzystanie informacji przestrzennej tak, aby analiza służyła pracownikom urzędu do rozwoju lokalnego a mieszkańcom do lepszego poznawania swojej dzielnicy. W tym celu została stworzona internetowa aplikacja (StoryMaps), która prezentuje wybrane informacje o terenach zieleni.

W ramach pilotażu zebrano i przeanalizowano wybrane dane dla Woli i Rembertowa.

W wymiarze aplikacyjnym celem projektu było stworzenie prostych narzędzi do szybkiego uzupełniania i aktualizacji danych przestrzennych przez pracowników Urzędu m.st. Warszawy. Narzędzia pozwolą na szybkie naniesienie lub aktualizację danych na mapę on-line, nie tylko w obszarze zieleni.

Aplikacja zawiera interaktywne mapy z terenami zieleni wraz z informacjami o typie danego obszaru oraz dashboardy, prezentujące statystyki w danym temacie.

W StoryMaps możemy sprawdzić:

  • odległość do terenów zieleni z wybranego miejsca,
  • wyposażenie terenów zieleni (siłownie plenerowe, place zabaw),
  • informacje dotyczące drzewostanu (mapa koron drzew),
  • zacienione ulice,
  • pomniki przyrody,
  • informacje o zgłoszeniach w systemie 19 115 dotyczących zieleni,
  • informacje o projektach dotyczących zieleni zgłaszanych w Budżecie Obywatelskim.

Mamy nadzieję, że aplikacja stanie się przyczynkiem do generowania pomysłów, wykorzystywania i udostępniania w łatwy i atrakcyjny sposób danych przestrzennych, które pozwalają nam lepiej poznawać nasze otoczenie. Ale też do gromadzenia, porządkowania i aktualizacji danych przestrzennych. 

Z aplikacją dotyczącą analizy zieleni można zaponać się tutaj. 

 

Prelegenci z Korpusu analityków omawiają pierwszy slajd, prezentujący tytuł projektu.
Zobacz galerię (3 zdjęć)
Zdjęcie przedstawia zespół korpusu analityków, który reprezentował Korpusu analityków podczas konferencji.
Zdjęcie prezentuje mapę dwóch dzielnic: Woli i Rembertowa, która prezentuje szpalery drzew wzdłuż ulic wraz z dashboardem i podstawowymi statystykami dotyczącymi pokazanej na mapie zieleni.