null

Jak porównywać Warszawę z innymi miastami? – Korpus analityków rozpoczął prace nad metodologią badań porównawczych miast

Drukuj otwiera się w nowej karcie

31 marca odbył się pierwszy z czterech planowanych warsztatów Korpusu analityków. Ich głównym celem jest wypracowanie metodyki badania porównawczego Warszawy z wybranymi miastami polskimi i zagranicznymi. Warsztaty i prace nad metodyką będą odbywały się pod okiem pracowników Urzędu Statystycznego w Warszawie i Laboratorium Miasta Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW.

Przed rozpoczęciem warsztatów zostały zebrane informacje dotyczące zakresu i tematyki prowadzonych dotychczas w urzędzie badań porównawczych.

Za nami pierwszy warsztat wprowadzający w tematykę badań porównawczych, pokazujący specyfikę tego typu analiz, funkcje ale przede wszystkim najważniejsze wyzwania wiążące się z kryteriami wyboru miast, operacjonalizacją obszarów tematycznych i doborem wskaźników.

Termin „analiza” pochodzi od greckiego słowa „analysis” i oznacza rozłożenie czegoś na części. I w takim duchu będę przebiegały kolejne etapy pracy – najpierw rozłożenie zagadnienia na części, wyodrębnienie kluczowych cech, aby na końcu przedstawić uporządkowany, przemyślany i zobiektywizowany sposób prowadzenia badań porównawczych miast.   

zdjęcie ilustracyjne - uczestnicy warsztatów w sali
Zobacz galerię (3 zdjęć)
zdjęcie ilustracyjne - uczestnicy warsztatów w sali
zdjęcie ilustracyjne - uczestnicy warsztatów w sali