null

7 a może 8 etapów procesu badawczego czy skąd wziąć dane do analizy jak ich nie ma?

Drukuj otwiera się w nowej karcie
zdjęcie ilustracyjne
Autor: Urząd m.st. Warszawy

O tym i nie tylko Korpus analityków dowiedział się na styczniowych warsztatach metodycznych.

Działalność Korpusu analityków rozpoczęła się od cyklu warsztatów. W styczniu 2022 r. przeprowadzone zostały dwa warsztaty metodyczne, prowadzone przez jednego z naszych Partnerów w projekcie, Uniwersytet Warszawski  (Akademicka Warszawa). Korpus to duży zespół, składający się z 55 osób, które zaczynają dopiero się poznawać, wspólnie pracować. Współpraca w tak dużym zespole wymaga ustalenia podstawowych kwestii. Jedną z nich jest uspójnienie aparatu pojęciowego oraz wprowadzenie jednolitych procedur badawczych. Celem warsztatów było przejście przez cały proces badawczy i przygotowanie się do rozpoczęcia pracy nad pierwszym raportem, który przygotuje Korpus analityków. Praca podczas warsztatów nie była tylko akademickim rozważaniem teoretycznych kwestii. Efektem wspólnej pracy była identyfikacja i poprawne sformułowanie problemu badawczego, czyli jak przejść od – często – nośnego hasła do postawienia precyzyjnych pytań badawczych a następnie doprecyzowanie zagadnień badawczych oraz przegląd i weryfikacja dostępnych danych pod kątem postawionych pytań badawczych.

zdjęcie ilustracyjne
Zobacz galerię (3 zdjęć)
zdjęcie ilustracyjne
zdjęcie ilustracyjne