null

Przygotowywanie danych do analizy z uwzględnieniem danych przestrzennych

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
zdjęcie ilustracyjne
Autor: Urząd m.st. Warszawy

Zasady jakich należy przestrzegać i błędy, których należy unikać. Warsztat i seminarium Instytut Rozwoju Miast i Regionów.

W grudniu 2022 r. trzeci z naszych Partnerów przygotował dla Korpusu analityków seminarium o tym, jak analizować dane z uwzględnieniem zróżnicowania wewnątrzmiejskiego ze szczególnym zwróceniem uwagi na analizę danych przestrzennych. Tematem spotkania było monitorowanie procesów zmian w mieście, poszukiwanie źródeł i dobór adekwatnych wskaźników ale przede wszystkim przeanalizowanie wspólnie najczęściej popełnianych błędów, które dotycząc nie tylko analizy ale i formy ich wizualizacji. 

W I połowie roku mieliśmy okazję przećwiczyć w praktyce zastosowanie głównych zasad, które odpowiadają za przygotowanie odpowiedniej jakości i integralności danych, które dotyczyły m.in.:

  1. oceny jakości danych pod względem relatywności, dokładności, aktualności, kompletności, spójności, adekwatności, dostępności i przystawalności
  2. przygotowania danych według najważniejszych zasad gromadzenia i zbierania danych – głównie danych tabelarycznych oraz danych przestrzennych
  3. analizy poprawności danych przestrzennych – stałe układy odniesienia, odpowiednie kodowanie, poprawność topologiczna
  4. tworzenie metadanych, definiowanie pojęć, opisywanie standardu danych
  5. tworzenia słowników w ogólnodostępnych narzędziach
  6. poznania metody i narzędzia integracji danych  

Informacja jaka płynie dzięki wizualizacji analiz przestrzennych czasem mówi więcej niż zestaw wielu interesujących danych ale analizowanych osobno.