null

Zawieszenie działalności USC na Targówku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zawieszenie działalności USC z powodu remontu sali obsługi mieszkańców w budynku Urzędu Dzielnicy Targówek od dnia 28 Maja 2018 r.

z powodu remontu sali obsługi mieszkańców zawiesza się z dniem 28 maja 2018 r. do odwołania działalność USC w tej siedzibie w zakresie rejestracji małżeństw, rejestracji zgonów i wydawania odpisów z aktów stanu cywilnego. 
Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński w sali ślubów w tutejszym urzędzie zapraszamy do siedziby USC przy ul.ks. I.Kłopotowskiego 1/3 celem złożenia zapewnień i ustalenia terminu ceremonii ślubnej.
Informujemy także, że wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego jak również rejestracji zgonu można dokonać we wszystkich pozostałych siedzibach USC na terenie m.st. Warszawy.