null

Sporządzenie aktu zgonu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Akt zgonu osoby, która zmarła w Warszawie można sporządzić w wybranej siedzibie USC m.st. Warszawy

Siedziby znajdują się przy:

 • ul. gen. W. Andersa 5 – Śródmieście
 • ul.Stefana Żeromskiego 29 – Bielany
 • pl. Czerwca 1976 r. – Ursus
 • al. Komisji Edukacji Narodowej 61 – Ursynów
 • ul. Falęcka 10 - Mokotów
 • ul. ks.I.Kłopotowskiego 1/3 – Praga Północ
 • ul. Grochowska 274 – Praga Południe
 • ul. Włókiennicza 54 – Wawer
 • ul. L.Kondratowicza 20 - Targówek

Do sporządzenia aktu zgonu niezbędne są:

 • karta zgonu wydana przez lekarza
 • dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku zgonu cudzoziemca)
 • dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon – do wglądu.

Zgon osoby należy zgłosić w ciągu 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.
Sporządzenie aktu zgonu jest zwolnione z opłaty skarbowej. Pierwszy odpis aktu zgonu jest bezpłatny. Opłata za kolejne wynosi: 22 zł za odpis skrócony, 33 zł za odpis zupełny.

Sporządzenie aktu zgonu - tłumaczenie na Polski Język Migowy