null

Siedziba USC w Dzielnicy Ursus

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Adres:

Urząd Dzielnicy Ursus, pl. Czerwca 1976 r. nr 1

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 8.00-18.00
wtorek-piątek: 8.00-16.00

Telefony:

tel. 22 443 60 08, 22 443 60 40

W siedzibie można:

  • złożyć wniosek o wydanie skróconego lub zupełnego odpisu z aktu stanu cywilnego,
  • złożyć wniosek o wydanie odpisu na tzw. druku wielojęzycznym,
  • dokonać rejestracji urodzenia, małżeństwa, zgonu,
  • otrzymać zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
  • otrzymać zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,
  • złożyć dokumenty do sporządzenia wniosku o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie,
  • złożyć oświadczenie o uznaniu ojcostwa,
  • otrzymać zaświadczenie o stanie cywilnym.

Przy siedzibie jest również zlokalizowana sala ślubów.

Więcej informacji

Sprawdź lokalizację na mapie