null

Siedziba USC w Dzielnicy Praga-Północ

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Adres:

Urząd Dzielnicy Praga-Północ, ul. Kłopotowskiego 1/3

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 8.00-18.00
wtorek-piątek: 8.00-16.00

Telefony:

 • Wydawanie odpisów – tel. 22 443 12 77
 • Rejestracja noworodków – tel. 22 443 12 71 
 • Rejestracja małżeństw – tel. 22 443 12 83 
 • Rejestracja zgonów – tel. 22 443 12 76 
 • Sekcja Ksiąg Zabużańskich – tel. 22 443 12 73, faks 22 443 12 28

W siedzibie można:

 • złożyć wniosek o wydanie skróconego lub zupełnego odpisu z aktu stanu cywilnego,
 • odpisu na tzw. druku wielojęzycznym,
 • dokonać rejestracji urodzenia, małżeństwa, zgonu,
 • otrzymać zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłaczających zawarcie małżeństwa,
 • otrzymać zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,
 • złożyć dokumenty do sporządzenia wniosku o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie,
 • złożyć oświadczenie o uznaniu ojcostwa,
 • otrzymać zaświadczenie o stanie cywilnym.

Przy praskiej siedzibie USC jest również sala ślubów.

W tutejszej siedzibie jest przechowywany cenny zbiór – zabytek kultury narodowej, tzw. księgi zabużańskie. Księgi z tzw. terenów zabużańskich zostały przekazane stołecznemu USC w latach 1949-1952 na mocy umowy z 16 sierpnia 1945 r. o polsko-radzieckiej granicy państwowej. Księgi pochodzą m.in. z dawnych województw: białostockiego, lwowskiego, stanisławowskiego, wołyńskiego, tarnopolskiego, poleskiego, nowogródzkiego. W zbiorze tym znajdują sie rejestry aktów stanu cywilnego wyznań chrześcijańskich (niektórych parafii rzymskokatolickich, ewangelickich, prawosławnych, greckokatolickich, ormiańskich) oraz niektórych izraelickich urzędów metrykalnych.

 

Z archiwum USC
Zobacz galerię (3 zdjęć)
Z archiwum USC
Z archiwum USC

Sprawdź lokalizację na mapie