null

Ograniczenia obsługi klientów USC

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ograniczenia obsługi klientów USC m.st. Warszawy w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 od 31 stycznia 2022 r.

Od 31 stycznia 2022 r. do odwołania, USC bezpośrednio obsługuje interesantów w następujących sprawach: 

  • rejestracji urodzeń i zgonów – sugeruje się, by osoby posiadające profil zaufany zgłaszały urodzenie dziecka przez e-PUAP
  • wydawania odpisów aktów stanu cywilnego – sugerujemy składanie wniosków drogą pocztową lub elektronicznie poprzez platformę e-PUAP
  • uznania ojcostwa oraz przyjmowania oświadczeń o powrocie do nazwiska po rozwodzie – po uprzednim umówieniu telefonicznym wizyty w urzędzie
  • wydawania zaświadczeń do zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi – po uprzednim umówieniu telefonicznym wizyty w urzędzie
  • zapisów na cywilne uroczystości zawarcia małżeństwa – po uprzednim umówieniu telefonicznym wizyty w urzędzie.

Składanie wniosków wymagających podpisu możliwe jest drogą pocztową lub elektronicznie poprzez platformę e-PUAP; dotyczy to m.in. wydania odpisu aktu stanu cywilnego, zmiany imienia i nazwiska oraz sprostowania lub uzupełnienia aktu.

Od poniedziałku, 31 stycznia 2022 r. do odwołania w  siedzibie Sekcji Obrotu Zagranicznego przy ul.T.Chałubińskiego 8 nie będzie można załatwiać spraw osobiście.
Wnioski dotyczące rejestracji zagranicznych dokumentów stanu cywilnego mogą być składane wyłącznie drogą pocztową na adres Urzędu m.st. Warszawy (z dopiskiem: USC) ul. Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.

Wnioski pocztą prosimy kierować na adres Urzędu m.st. Warszawy (z dopiskiem: USC) ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa. Uwaga! Od 7 lutego 2022 r. nowy adres: Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.