null

Nasze Księgi

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Księgi aktów stanu cywilnego znajdujące się w USC m.st.Warszawy

W naszym posiadaniu są również księgi metrykalne (urodzeń, małżeństw, zgonów) z terenów tzw. zabużańskich przechowywane w III Wydziale Rejestracji Stanu Cywilnego i Ksiąg Zabużańskich USC m.st. Warszawy, m. in. z racji usytowanej tam również pracowni konserwatorsko-introligatorskiej zapewniającej właściwą opiekę nad tymi bezcennymi dobrami kultury narodowej. Zbiór ksiąg metrykalnych będących w naszym posiadaniu pochodzi m. in. z dawnych województw: białostockiego, lwowskiego, stanisławowskiego, wołyńskiego, tarnopolskiego, poleskiego, nowogródzkiego. Są to przede wszystkim księgi wyznań chrześcijańskich (niektórych parafii rzymskokatolickich, ewangelickich, prawosławnych, grekokatolickich, ormiańskich) oraz wyznania niechrześcijańskiego (niektórych izraelickich urzędów metrykalnych) ich wykaz znajduje się w załączonym poniżej pliku.

Załączniki: