null

Dyżur USC w dniu wolnym od pracy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

<p>14 sierpnia 2020 r. Urząd m.st.Warszawy będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy będzie pełnił dyżur wyłącznie przy rejestracji zgonów w siedzibie USC przy ul. gen. W. Andersa 5</p>

Dnia 14 sierpnia 2020 r. Urząd m.st.Warszawy będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy będzie pełnił dyżur wyłącznie przy rejestracji zgonów w siedzibie USC przy ul.gen.W.Andersa 5

Zgodnie z Zarządzeniem nr 943/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 16 lipca 2020 r.
14 sierpnia 2020 r. Urząd m.st. Warszawy będzie nieczynny.
Tego dnia w siedzibie USC przy ul.gen.W.Andersa 5 w godz. 8.00-16.00 będzie pełniony dyżur wyłącznie przy rejestracji zgonów.