null

Zniesienie ograniczeń w zakresie obsługi klientów Urzędu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zniesienie ograniczeń w zakresie obsługi klientów Urzędu m.st. Warszawy (w tym urzędów dzielnic) w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 od 16 maja 2022 r.

Od 16 maja br. w związku ze zniesieniem ograniczeń w obsłudze klientów Urzędu m.st. Warszawy bezpośrednia obsługa klientów będzie świadczona łącznie w 11 lokalizacjach Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy.

W lokalizacjach (nie obowiązuje rejonizacja):

 • Falęcka 10 (Mokotów)
 • Grochowska 274 (Praga-Południe)
 • ks. I. Kłopotowskiego 1/3 (Praga-Północ)
 • gen. W. Andersa 5 (Śródmieście)
 • L. Kondratowicza 20 (Targówek)
 • Czerwca 1976 r. nr 1 (Ursus)
 • Komisji Edukacji Narodowej 61 (Ursynów)
 • Włókiennicza 54 (Wawer)
 • S. Żeromskiego 29 (Bielany)

można załatwić w szczególności sprawy dotyczące:

 • wydania odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu),
 • zgłoszenia urodzenia,
 • uznania ojcostwa,
 • zgłoszenia zgonu,
 • złożenia dokumentów do zawarcia związku małżeńskiego przed kierownikiem USC lub wyznaniowego.

W lokalizacjach:

 • T. Chałubińskiego 8 (Sekcja Obrotu Zagranicznego) – przyjmowane są wnioski dot. wpisania zagranicznych aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego,
 • M. Flisa 6 (Wydział Archiwalnych Ksiąg Stanu Cywilnego) – można załatwić m.in. sprawy związane z dokonywaniem zmian w aktach stanu cywilnego na podstawie decyzji, protokołów, oświadczeń i orzeczeń sądowych.

Sprawy dotyczące zmiany imion i nazwisk można załatwić wyłącznie w siedzibie przy ul. Andersa 5.