Wydarzenie

XXX Forum Ekonomiczne - "Europa w poszukiwaniu przywództwa"

Drukuj otwiera się w nowej karcie
07.09.2021 09:00 - 09.09.2021 17:00
debata, ludzie siedzą na scenie

Forum Ekonomiczne w Karpaczu jest największą w Europie Środkowo-Wschodniej platformą spotkań, na której nie tylko dyskutuje się o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów, ale także przedstawia konkretne rozwiązania i innowacyjne idee. Międzynarodowy wymiar Forum Ekonomicznego daje szansę na to, aby zastępować stereotypy faktami, a opinie kształtować na podstawie rzeczowej wymiany poglądów.

Karpacz, 7-9 września 2021

Wprowadź treść...