Wyniki wyszukiwania w serwisie Strategia - Aktualności

 • Artykuł

  19 listopada 2020 Końcowy etap prac nad programem Program Dialog został skonsultowany z mieszkańcami w marcu 2018 roku (http://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/jak-rozwijac-dialog-w-warszawie-0). Następnie po wprowadzeniu zmian wynikających z konsultacji, został przesłany do uzgodnień wewnątrz urzędowych. Dokument po zmianach wynikających z konsultacji społecznych i uzgodnień wewnętrznych (z września 2018 roku) można pobrać tutaj. 30.05.2018 Raport z konsulatcji społecznych Konsultacje...

 • Artykuł

  W tym miejscu będą publikowane roczne raporty z realizacji Programu wspólnota.

 • Artykuł

  Informacje o celach i projektach zostaną zamieszczone na stronie po przyjęciu programu wykonawczego.

 • Artykuł

  Program wspólnota został zaktualizowany 28 września 2022 “Program wspólnota” – program wykonawczy “Strategii #Warszawa2030” na lata 2021-2025 został zaktualizowany zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy. Więcej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Program wspólnota przyjęty! 3 sierpnia 2021 "Program wspólnota" - program wykonawczy "Strategii #Warszawa2030" na lata 2021-2025 został przyjęty zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy. Więcej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. ...

 • Artykuł

  "Dbamy o siebie nawzajem" to cel główny "Programu wspólnota". Dokument skupia się na trzech obszarach, które wyznaczają jego cele szczegółowe: wzmacnianiu postaw otwartości na różnorodność, korzystaniu z jej potencjału i wspieraniu osób narażonych na dyskryminację, wzmacnianiu identyfikacji z miejscem i poczucia bycia u siebie, tworzeniu warunków do angażowania się na rzecz dobra wspólnego. Projekty objęte programem są realizowane zarówno na poziomie ogólnomiejskim, jak i w...