Wyniki wyszukiwania w serwisie Strategia - Aktualności

 • Artykuł

  Barometr Warszawski od 2004 r. służy do monitorowania opinii mieszkańców o najważniejszych obszarach życia w Warszawie. Wyniki badania co roku pokazują, jak warszawiacy postrzegają pracę samorządu,  służb i czy są zadowoleni z usług i oferty miasta. 82 proc. nie wyjechałoby z Warszawy W tegorocznej edycji Barometru aż 82 proc. badanych przyznaje, że nie zamieniłoby Warszawy na żadne inne miejsce do życia - ani w kraju, ani zagranicą. Aż 93 proc. odczuwa pozytywne emocje, gdy myśli o...

 • Artykuł

  Wzrastająca liczba zakażeń w Polsce może powodować, że niektórzy pasażerowie zostaną skierowani na kwarantannę i przestaną korzystać z Warszawskiego Transportu Publicznego. W tym czasie będą mogli zawiesić ważność biletu długookresowego. Zarząd Transportu Miejskiego wychodzi naprzeciw potrzebom pasażerów, którzy kupili bilet długookresowy i w nadchodzących dniach lub tygodniach nie będą jeździć Warszawskim Transportem Publicznym. W czasie zagrożenia epidemicznego można zawiesić bilet...

 • Artykuł

  Mieszkańcy Warszawy i Mazowsza powyżej 65 r.ż. mogą wziąć udział w cyklu bezpłatnych zajęć z ekspertami z dziedziny finansów i zdrowia. Warsztaty, których organizatorem jest Fundacja im. Lesława Pagi, potrwają do grudnia. Fundacja uruchomiła również telefon zaufania, przy którym dyżuruje psycholog. Program Seniorzy 4.0 został objęty honorowym patronatem prezydenta Rafała Trzaskowskiego. - W Warszawie żyje blisko 370 tys. osób powyżej 65 r.ż. Jako miasto tworzymy warunki do działań...

 • Artykuł

  Zachęcamy do zapoznania się z diagnozami do programów wykonawczych Strategii #Warszawa2030: Cel 2.4. Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu Cel 4.2. Generujemy innowacje Cel 4.3. Przyciągamy talenty i liderów

 • Artykuł

  Można już składać wnioski dotacyjne na prace konserwatorskie przy zabytkach planowane na przyszły rok. Nabór trwa do 2 listopada 2020 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe ze środków m.st. Warszawy na przyszłoroczne prace  przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i ujętych w gminnej ewidencji zabytków, należy w terminie do 2 listopada 2020 r. złożyć  wniosek na formularzu dostępnym na stronie zabytki.um.warszawa.pl. Decydująca jest data wpływu wniosku do Biura Stołecznego Konserwatora...