Wyniki wyszukiwania w serwisie Strategia

 • Artykuł

  Na jakim etapie jesteśmy? Program przyjęty do realizacji 24 maja 2022 Prezydent Rafał Trzaskowski podpisał zarządzenie w sprawie przyjęcia do realizacji programu „Twórczy potencjał mieszkanek i mieszkańców Warszawy do roku 2025” do celu operacyjnego 4.1. „Strategii #Warszawa2030” Konsultacje społeczne zakończone! 1 czerwca 2021 Konsultacje społeczne programu 4.1. odbyły się dnia 10 maja 2021 r na platformie internetowej zoom. Udział w spotkaniu był też możliwy poprzez internetowy czat oraz...

 • Artykuł

  Jak rozwijać zdolność mieszkańców do kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów? Jak zachęcać do zdobywania nowej wiedzy, eksperymentowania i spełniania się w procesie twórczym w nauce, biznesie, kulturze i działalności społecznej? W osiągnięciu tych ma nam pomóc program “Twórczy potencjał mieszkańców Warszawy do roku 2025". Program ma się przyczynić do podniesienia kompetencji mieszkanek i mieszkańców Warszawy. Dotyczy kompetencji, które są przydatne w wielu rolach społecznych i...

 • Artykuł

  Jak poprawić jakość poruszania się po mieście z poszanowaniem wszystkich uczestników ruchu? W osiągnięciu tego celu ma nam pomóc "Program zrównoważonej mobilności". Program wpisuje się w strategiczny cel 3 "Strategii #Warszawa2030" Funkcjonalna przestrzeń i realizuje cel operacyjny 3.3. Korzystamy z przyjaznego systemu transportowego. Cel 3.3. Korzystamy z przyjaznego systemu transportowego Wielkość i zróżnicowany sposób zagospodarowania Warszawy wymaga powiązania różnych części miasta i...

 • Artykuł

  Na jakim etapie jesteśmy? 16 lutego 2023 W okresie od 24 listopada 2022 roku do 5 grudnia 2022 roku przeprowadziliśmy konsultacje społeczne „Programu zrównoważonej mobilności m.st. Warszawy do 2026 roku”. Opinie zbieraliśmy mailowo, telefonicznie, podczas spotkania na żywo oraz spotkania online. Mieszkańcy i mieszkanki zgłosili w sumie 225 indywidualnych uwag i pytań. Na ich podstawie uzupełniliśmy treść programu oraz zobowiązaliśmy się do wykorzystania części z nich podczas spotkań z...

 • Artykuł

  Strategicznym celem działań przedstawionym w dokumencie jest poprawa jakości życia w mieście poprzez zrównoważony i trwały rozwój Warszawy oraz zachowanie istotnych walorów środowiska przyrodniczego, poprawa jego stanu, poprawa ładu przestrzennego i rozwój infrastruktury ochrony środowiska. "Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024" został przyjęty 15 kwietnia 2021 roku Uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XLVII/1470/2021. Program wpisuje się w strategiczny cel 3 "Strategii...