Wyniki wyszukiwania w serwisie Strategia - Aktualności

 • Artykuł

  Warszawa coraz aktywniej działa na polu walki ze zmianami klimatycznymi. W związku z rosnącą potrzebą edukacji w tym zakresie stworzyliśmy i przekazaliśmy warszawskim szkołom ponadpodstawowym i najstarszym klasom szkół podstawowych scenariusze lekcji o klimacie i powietrzu. Scenariusze dla pozostałych grup wiekowych zostaną opracowane jeszcze w 2021 roku. Zmiana klimatu oraz zanieczyszczenie powietrza to jedne z najważniejszych wyzwań, przed jakimi obecnie stoimy. Do stawienia im czoła...

 • Artykuł

  Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski wydał Zarządzenie nr 1494/2020 w sprawie wprowadzenia polityki cyfrowej transformacji m.st. Warszawy. Polityka określa wspólne dla całego miasta priorytety, wartości i zasady prowadzenia ukierunkowanego rozwoju cyfrowego. Przyjęcie dokumentu poprzedził wielomiesięczny proces współtworzenia, którego główne punkty opisane są poniżej. W konsultacje dokumentu zaangażowało się wiele osób – przedstawicieli stołecznego samorządu, organizacji...

 • Artykuł

  28 stycznia 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok podtrzymujący orzeczenie I instancji, nakazujący wydanie miastu kompleksu sportowego „Skra”. Pozew miasta został złożony w Sądzie Okręgowym w Warszawie 3 października 2018 r. - Po długiej batalii nastąpił wielki finał walki miasta o odzyskanie terenów i obiektów Skry. W wyniku wieloletnich zaniedbań klubu RKS Skra, infrastruktura sportowa popadła w ruinę, a na terenie obiektu od dawna nie odbywały się żadne zawody. Robiliśmy wszystko,...

 • Artykuł

  Warszawa realizuje program rewitalizacji prawobrzeżnych dzielnic. Zmieniamy Pragę-Północ, Pragę-Południe i Targówek - w objętych rewitalizacją częściach tych dzielnic mieszka 100 tys. osób. Choć programy rewitalizacji w Warszawie są realizowane od 2005 roku, to w ostatnich latach skala realizacji jak i zaangażowane środki finansowe są rekordowe. Zmiany na obszarze 1426 ha Do 2022 roku wdrażamy Zintegrowany Program Rewitalizacji, który jest realizowany na obszarze części trzech dzielnic:...

 • Artykuł

  Poznaliśmy wyniki XXIII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2021. Na najwyższe podium wróciło XIV LO im. S. Staszica, a wśród techników już po raz trzeci z rzędu zwyciężyło Technikum Mechatroniczne nr 1. Fundacja Perspektywy po raz 23. przedstawiła ogólnopolski ranking liceów i techników, którego adresatami są uczniowie szkół podstawowych, decydujący właśnie o wyborze swojej dalszej ścieżki kształcenia. - Na „Mechatronika” i „Staszica” zawsze można liczyć. Nie szczędzimy wydatków na...