Wyniki wyszukiwania w serwisie Strategia

 • Artykuł

  Harmonogram wrzesień 2019 – rozpoczęcie prac nad programem październik 2019 – spotkanie grupy roboczej listopad 2019 – spotkanie Rady Programu, przyjęcie założeń do diagnozy grudzień 2019 – blisko domu, czyli gdzie? – analiza rozmieszczenia ludności i oczekiwań społecznych w zakresie bliskości usług styczeń 2020 – wybór wykonawcy diagnozy luty 2020 – drugie spotkanie grupy roboczej, drugie spotkanie Rady Programu, omówienie zebranych do diagnozy danych i propozycji układu projektów...

 • Artykuł

  Na jakim etapie jesteśmy? Program przyjęty do realizacji 24 maja 2022 Prezydent Rafał Trzaskowski podpisał zarządzenie w sprawie przyjęcia do realizacji programu „Kultura blisko domu do roku 2025” do celu operacyjnego 2.2. „Strategii #Warszawa2030”. Akceptacja Rady Programu 22 listopada 2021 Na posiedzieniu Rady Programu celu 2.2. "Strategii #Warszawa2030", które odbyło się 22 listopada 2021 r., zostały przyjęte programy "Kultura blisko domu do roku 2025" oraz "Program sportowo blisko...

 • Artykuł

  Na jakim etapie jesteśmy? program przyjęty przez Radę Programu Akcpeptacja Rady Programu 22 listopada 2021 Na posiedzieniu Rady Programu celu 2.2. "Strategii #Warszawa2030", które odbyło się 22 listopada 2021 r., zostały przyjęte "Program kultura blisko domu" oraz "Program sportowo blisko domu". Opracowanie projektu programu 4 października 2021 Jesteśmy w trakcie opracowania projektu "Programu sportowo blisko domu" w Warszawie do roku 2025 (wcześniej Program sport i rekreacja w...

 • Artykuł

  27 października 2020 Dostosowywanie programu do zgłoszonych uwag oraz zmian ustawowych Obecnie dostosowujemy treść programu do uwag zgłoszonych podczas konsultacji społecznych oraz wynikających ze zmian przepisów ustawowych. W najbliższym czasie planujemy również dalsze spotkania z grupami roboczymi.

 • Artykuł

  Program dialog - dokument 19.11.2020 "Program Dialog" został skonsultowany z mieszkańcami w marcu 2018 roku. Następnie po wprowadzeniu zmian wynikających z konsultacji, został przesłany do uzgodnień wewnątrz urzędowych. "Program dialog" - dokument do pobrania po zmianach wynikających z konsultacji społecznych i uzgodnień wewnętrznych (z września 2018 roku). Raport podsumowujący konsultacje społeczne 30.05.2018 Konsultacje projektu Programu dialog trwały od 2 do 31 marca 2018 r. Zachęcamy do...