Wyniki wyszukiwania w serwisie Strategia

 • Artykuł

  Harmonogram wrzesień 2019 – styczeń 2020 – diagnoza luty – sierpień 2020 – przygotowanie projektu programu 20 listopada 2020 – posiedzenie Rady Programu 4.1 i akceptacja programu listopad/grudzień 2020 – ewaluacja ex ante programu luty 2021 – akceptacja Programu przez Prezydenta m.st. Warszawy marzec 2021 – konsultacje społeczne Programu (uzależnione od sytuacji związanej z COVID 19) kwiecień/ lipiec 2021 – opracowanie finalnej wersji programu (po uwzględnieniu uwag z konsultacji...

 • Artykuł

  Jak rozwijać zdolność mieszkańców do kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów? Jak zachęcać do zdobywania nowej wiedzy, eksperymentowania i spełniania się w procesie twórczym w nauce, biznesie, kulturze i działalności społecznej? W osiągnięciu tych ma nam pomóc program “Twórczy potencjał mieszkańców Warszawy do roku 2025". Program ma się przyczynić do podniesienia kompetencji mieszkanek i mieszkańców Warszawy. Dotyczy kompetencji, które są przydatne w wielu rolach społecznych i...

 • Artykuł

  Jak poprawić jakość poruszania się po mieście z poszanowaniem wszystkich uczestników ruchu? W osiągnięciu tego celu ma nam pomóc "Program zrównoważonej mobilności". Program wpisuje się w strategiczny cel 3 "Strategii #Warszawa2030" Funkcjonalna przestrzeń i realizuje cel operacyjny 3.3. Korzystamy z przyjaznego systemu transportowego. Cel 3.3. Korzystamy z przyjaznego systemu transportowego Wielkość i zróżnicowany sposób zagospodarowania Warszawy wymaga powiązania różnych części miasta i...

 • Artykuł

  Na jakim etapie jesteśmy? Rozpoczynamy konsultacje społeczne Jaki program zrównoważonej mobilności? 24 listopada 2022 Chcemy poprawić jakość poruszania się po mieście. Myślimy o wszystkich uczestnikach ruchu. System transportowy powinien być przyjazny dla jego użytkowników i efektywny. Dlatego przygotowaliśmy „Program zrównoważonej mobilności m.st. Warszawy”. Realizuje on cel operacyjny Strategii #Warszawa2030 - Korzystamy z przyjaznego systemu transportowego. Po co program zrównoważonej...

 • Artykuł

  Program ochrony środowiska przyjęty! 15 kwietnia 2021 Na zdalnej sesji Rady m.st. Warszawy 15 kwietnia 2021 r. radni m.st. Warszawy pozytywnie przyjęli projekt uchwały w sprawie Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024. Dokument dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uchwała nr XLVII/1470/2021. Poprzedni Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 roku - dokumnet do pobania. Spotkanie w ramach ustawowych...